Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Kakor på Ledningskollen.

Ledningskollen är en viktig del av att vara grävallvarlig

För oss på Ledningskollen innebär att vara grävallvarlig att alla tar ansvar för att undvika avgrävningar - oavsett om man är maskinförare, entreprenör, beställare eller någon annan som är involverad i markarbetet. Alla har ett ansvar!

Du som vill vara grävallvarlig – så här kan du använda Ledningskollen.

Inga markarbeten utan ledningsanvisning!

Vi vet att risken för avgrävningar minskar drastiskt om Ledningskollen använts och om ledningsägarnas svar finns ute på arbetsplatsen, hos den som ska göra jobbet!

  • Påbörja inte markarbete utan att det finns ett ledningsanvisningsärende och att alla som behöver svaren har tillgång till dem.

  • Finns det inte ärende - se till att ett görs. Det är allas ansvar att se till att Ledningskollen använts.

Grävallvaret börjar långt innan skopan sätts i marken 

Ett markarbete ska beställas och planeras innan någon jord överhuvudtaget börjar flyttas. Redan i starten kan man börja skydda ledningarna mot avgrävningar genom att göra ett projekteringsärende eller ledningsanvisningsärende.

Ansvaret ligger inte bara på den som kör grävmaskinen. Alla, från beställare och projektledare till entreprenör och grävmaskinist, har ett ansvar. 

Låt inte ledningskollandet trilla mellan stolarna

När en beställare lägger ut arbete gäller det att tänka på:

  • Inga markarbeten utan ledningsanvisning!

  • Du måste ha tillgång till svaren från alla ledningsägare när markarbeten utförs. (en eller flera utsättningar och kartor)

  • Har inte ärende gjorts, gör ett! Chansa inte!

  • Vänta in svaren! Chansa inte!

  • Följ regler och instruktioner från markägare och ledningsägare

  • Använd din yrkesskicklighet OCH var försiktig!

Ledningskollen samarbetar med 

Grävallvars logotyp

Grävallvar är ett samverkansprojekt för att minska grävskador och har flera stora ledningsägare som partners. Vi på Ledningskollen delar Grävallvars målsättning och samarbetar för att minska antalet avgrävningar.
 

Närbild på grävskopa

Ledningskollen för dig som är grävare eller entreprenör.

Närbild på ledningar i mark

Ledningskollen för dig som är ledningsägare.