Ledningskollen stängd fredag 25 maj kl 15.00 till lördag 26 maj kl 17.00

Under perioden 25 maj kl 15.00 t.o.m. 26 maj kl 17.00 kommer Ledningskollen att vara stängd då vi genomför arkivering av äldre ärenden.

Arkivering av ärenden görs 24 månader efter det datum då markarbetena i ärendet planerats vara klara. Vid arkivering flyttas ärendet ut från Ledningskollen och viss information såsom personuppgifter tas bort från ärendet. Ärendet lagras därefter i arkivet, som enbart är åtkomligt av Ledningskollens personal, ytterligare en tid.

Efter att denna inledande arkivering genomförts 25-26 maj kommer Ledningskollen att börja arkivera ärenden löpande, en gång per dygn. Fortsättningsvis kommer användare som har skapat ärenden som ska arkiveras att få avisering via e-post en månad i förväg.

Kakor på Ledningskollen

Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder så kallade kakor för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Mer information om kakorna. Klicka på Jag godkänner kakor för att tillåta kakor.

Jag godkänner kakor

Projektorganisation

Post- och telestyrelsen är projektledare för Ledningskollen.se och myndigheten styr drift och utveckling. Till sin hjälp har PTS en styrgrupp och en referensgrupp.

Styrgruppen

Styrgruppen leds av Post- och telestyrelsen. Övriga medlemmar är Bredbandsforum, Energiföretagen,  Sveriges kommuner och landsting, Svenska kraftnät och Trafikverket..

Referensgruppen

Idag består referensgruppen av projektledare från Com Hem, E.ON, Fortum, Göteborgs stad, Ledningskollen, Skanova, Stokab, Svenska kraftnät, Sveriges kommuner och landsting, Svenska Stadsnätsföreningen, TDC, Tele 2, Telenor, Trafikverket och Vattenfall.

Finansiärer

Sedan 2011 finansieras Ledningskollen av PTS tillsammans med Svenska kraftnät och Trafikverket.

Ledningskollens finansiärers logotyper

Historik

Arbetet som ledde fram till lanseringen av ledningskollen.se den 7 september 2009 har bedrivits i ett brett projekt med PTS som sammanhållande. Vid projektstarten hösten 2007 skapades en central referensgrupp med representanter för de intressenter som ville delta med egen projektledare. Övriga intressenter har ingått i en förankringsgrupp.

När det stod klart att första delen av utrullningen skulle ske i Uppsala län skapades även en referensgrupp för Uppsala som har bistått projektet i frågor rörande utbildning, information och lokal förankring inför lanseringen i Uppsala.

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnätOm ossIn EnglishOm kakor