Skövde kommun, VA

  • 212000-1710
  • Skövde kommun
    541 83 Skövde
  • Skövde VA äger och förvaltar vatten- och avloppsledningar i Skövde kommun.
  • 0500-498000
  • www.skovde.se
  • Avlopp, Dagvatten, Vatten

Geografiskt område

  • Västra Götalands län
  • Falköping, Mariestad, Skara, Skövde, Töreboda