Kalvsviks fiber Ek. förening

  • 769619-6927
  • Gamla Mejeriet
    355 96 Kalvsvik
  • En ekonomisk förening som äger ett fibernät i Kalvsvik
  • 0703150081
  • www.kalvsvik.se
  • Elektronisk kommunikation

Geografiskt område

  • Kronobergs län
  • Alvesta, Växjö