Kakor på Ledningskollen

Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder så kallade kakor för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Mer information om kakorna. Klicka på Jag godkänner kakor för att tillåta kakor.

Jag godkänner kakor

Bekräfta svar

När du fått svar från ledningsägare ska du bekräfta att du tagit emot dem. Här förklaras hur du gör.

Logga in

Logga in med BankID eller användarnamn och lösenord.

Hitta ärendet

När du är inloggad ser du din lista med öppna ärenden. Ärendelistan presenterar en överblick av ärendet. Genom att endast titta på ärendelistan kan du utläsa information om antalet inkomna svar, startdatum, kommun etc. Klicka på det blåa ärendenumret för att komma till ärendeöversikten.

Skärmdump: Lista med användarens ärenden

Studera svaren

Lokalisera rubriken "Ledningsägare som fått ditt ärende" och studera de erhållna svaren. Ledningsägarna är kodade i olika färger beroende på var i processen ärendet befinner sig.

Grå ram = Ledningsägaren har inte hanterat ditt ärende ännu.

Gul ram = Ledningsägaren har hanterat ärendet och väntar på att du ska bekräfta svaret.

Grön ram = Du har bekräftat ledningsägaren svar.

I nedanstående exempel har samtliga ledningsägare svarat. I nästa steg kommer vi att bekräfta svaren från några ledningsägare.

Skärmdump: Lista på ledningsägare som fått användarens ärende

Bekräfta svaren

I det här exemplet ska ett svar från Ellevio bekräftas. Efter att ha läst deras svar klickar du på knappen "Bekräfta svar" under ledningsägarens namn. En informationsruta visas och du kan behöva markera att du tagit del av deras villkor för markarbete nära deras ledningar. 

Klicka därefter på "Bekräfta svar".

Skärmdump: Användaren ska bekräfta ett svar från en ledningsägare

När du har bekräftat svaret ändras ramen till grön. Upprepa processen tills du har bekräftat alla svar och samtliga svar är gröna, se nedan:

Skärmdump: Flera bekräftade svar i en lista

Stäng ärendet

När alla svar är bekräftade finns knappen "Stäng ärende" högst upp på sidan. Klicka på den för visa en informationsruta.

Skärmdump: Användaren kan stänga ärendet

Läs igenom informationen och klicka därefter på "Stäng ärendet". Ärendet är nu stängt.

Relaterad information

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Svenska kraftnät och TrafikverketOm ossIn EnglishOm kakorPersonuppgifter