Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Kakor på Ledningskollen.

Bekräfta svar

När du fått svar från ledningsägare ska du bekräfta att du tagit emot dem. Här förklaras hur du gör.

Logga in

Logga in med BankID eller användarnamn och lösenord.

Hitta ärendet

När du är inloggad ser du din lista med öppna ärenden. Ärendelistan presenterar en överblick av ärendet. Genom att endast titta på ärendelistan kan du utläsa information om antalet inkomna svar, startdatum, kommun etc. Klicka på det blåa ärendenumret för att komma till ärendeöversikten.

 

Ärendelistan

 

Studera svaren

Lokalisera rubriken "Ledningsägare som fått ditt ärende" och studera de erhållna svaren. Ledningsägarna är kodade i olika färger beroende på var i processen ärendet befinner sig.

Grå ram = Ledningsägaren har inte hanterat ditt ärende ännu.

Gul ram = Ledningsägaren har hanterat ärendet och väntar på att du ska bekräfta svaret.

Grön ram = Du har bekräftat ledningsägaren svar.

I nedanstående exempel har samtliga ledningsägare svarat. I nästa steg kommer vi att bekräfta svaren från några ledningsägare.

 

Ledningsägarnas svar

 

Bekräfta svaren

I det här exemplet ska ett svar från RankvistÄgare bekräftas. Efter att ha läst deras svar klickar du på knappen "Bekräfta svar" under ledningsägarens namn. En informationsruta visas och du kan behöva markera att du tagit del av deras villkor för markarbete nära deras ledningar. 

Klicka därefter på "Bekräfta svar".

 

Bekräfta att du tagit del av ledningsägarnas villkor

 

När du har bekräftat svaret ändras ramen till grön. Upprepa processen tills du har bekräftat alla svar och samtliga svar är gröna enligt nedan:

Skärmdump: Flera bekräftade svar i en lista

Stäng ärendet

När alla svar är bekräftade finns knappen "Stäng ärende" högst upp på sidan. Klicka på den för att visa nedanstående dialogruta.

 

Bekräfta svar

 

Läs igenom informationen och klicka därefter på "Nästa".

 

Stäng ärendet

 

En sammanställning av svaren visas. Klicka på 'Stäng ärendet' när du läst igenom detta och överst i ärendeöversikten kommer du att se ett blått informationsfält.

 

Ärendet är stängt

 

Ärendet är nu stängt