Ledningskollen stängd fredag 25 maj kl 15.00 till lördag 26 maj kl 17.00

Under perioden 25 maj kl 15.00 t.o.m. 26 maj kl 17.00 kommer Ledningskollen att vara stängd då vi genomför arkivering av äldre ärenden.

Arkivering av ärenden görs 24 månader efter det datum då markarbetena i ärendet planerats vara klara. Vid arkivering flyttas ärendet ut från Ledningskollen och viss information såsom personuppgifter tas bort från ärendet. Ärendet lagras därefter i arkivet, som enbart är åtkomligt av Ledningskollens personal, ytterligare en tid.

Efter att denna inledande arkivering genomförts 25-26 maj kommer Ledningskollen att börja arkivera ärenden löpande, en gång per dygn. Fortsättningsvis kommer användare som har skapat ärenden som ska arkiveras att få avisering via e-post en månad i förväg.

Kakor på Ledningskollen

Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder så kallade kakor för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Mer information om kakorna. Klicka på Jag godkänner kakor för att tillåta kakor.

Jag godkänner kakor

Webbtjänst för korrekta underlag om infrastruktur i mark

Ledningskollen är en tjänst som underlättar kommunikation mellan ledningsägare och de som vill veta var ledningar, kablar och annan infrastruktur finns. Många använder tjänsten för att undvika avgrävningar vid markarbete men Ledningskollen kan också användas för planering och projektering.

Det finns flera goda skäl att använda Ledningskollen vid projektering eller planering av ett markarbete:

En fråga når alla

När någon ställer en fråga i Ledningskollen, vare sig det handlar om projektering, ledningsanvisning eller något annat, som kommer frågan automatiskt till alla berörda parter som är med i tjänsten. Hundratals ledningsägare (däribland alla de stora ledningsägarna) är med.

Du får rätt underlag

Genom att använda Ledningskollen och själv rita in på en karta (eller ladda upp en GIS- eller cadfil) var du vill få information om befintlig infrastruktur minskar du risken för missförstånd. Det ökar chansen att du får rätt underlag direkt och sparar tid och pengar. 

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnätOm ossIn EnglishOm kakor