Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Undvik avgrävningar på din egen tomt

Ledningskollen är en tjänst som gör grävarbeten enklare och snabbare för alla inblandade. Du som ska gräva på den egna tomten eller fastigheten kan använda Ledningskollen för att snabbt och enkelt få besked om var ledningar och kablar är nergrävda; Ledningskollen meddelar berörda ledningsägare och de svarar dig med en karta eller utsättning.

Det finns flera goda skäl att använda Ledningskollen innan du gräver:

En fråga når alla 

När du vill veta var det finns ledningar i marken, gör du en begäran om ledningsanvisning. Den når alla berörda ledningsägare i området som är med i Ledningskollen. Över 1200 ledningsägare (däribland alla de stora ledningsägarna) är med i tjänsten. 

Så här gör du för att få reda på var ledningarna finns.

Du minskar risken att gräva av andras ledningar 

Det är inte alltid enkelt att veta vem som har ledningar i marken även när det handlar om den egna tomten eller marken. Genom att göra ledningsanvisningsärenden när du ska gräva minskar du risken att gräva av andras ledningar med de kostnader det innebär. Ska någon annan gräva åt dig kan du låta den göra ärenden åt dig.

Det är gratis

Tjänsten finansieras med offentliga medel. Att använda Ledningskollen är gratis.

Du får rätt underlag

Genom att använda Ledningskollen och själv rita in på en karta var du vill gräva minskar du risken för missförstånd. Det ökar chansen att du får rätt underlag direkt och sparar tid. De flesta ledningsägare svarar dagen efter och alla ska ha svarat inom fem dagar.

Skapa konto

Här skapar du konto.