Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Om Ledningskollen

Post- och telestyrelsen (PTS) driver satsningen Ledningskollen. Syftet med den kostnadsfria webbtjänsten är att minska antalet grävskador och förenkla samordning, planering och utförande av bygg- och anläggningsprojekt.

Tjänsten finansieras med offentliga medel. Det är gratis att såväl ställa frågor som att registrera sig som ledningsägare på Ledningskollen.

Bakgrunden till Ledningskollen

PTS har som en av sina uppgifter att arbeta för robust elektronisk kommunikation. PTS genomför olika åtgärder för att stärka dessa kommunikationsvägar. En av dessa åtgärder är Ledningskollen. Webbtjänsten syftar till att minska risken för grävskador och därmed indirekt stärka kritisk infrastruktur och öka krishanteringsförmågan. Dessutom väntas ledningsägarnas kostnader för ledningsavisning minska, samtidigt som möjligheterna till samförläggning ökar.

Grävskadorna på ledningar och annan infrastruktur kostar hundratals miljoner kronor, varje år! Ett stort antal aktörer hörsammade därför PTS förfrågan om att inleda ett projekt med syftet att etablera en nationell webbtjänst för ledningsanvisning. Projektet startade hösten 2007. Tanken var att alla som behöver information om var i marken ledningar finns, skulle kunna komma i kontakt med rätt ledningsägare utifrån ett visst angivet schaktområde. (Ledningskollen är inte ett centralt ledningsregister utan en webbtjänst som matchar frågare med kommande gräv- och schaktarbeten med de ledningsägare som är berörda på en viss plats.) Det är frivilligt för ledningsägarna att delta i Ledningskollen.

Från och med 1 december 2010 fungerar Ledningskollen i hela landet. 

Finansiering

Sedan 2011 finansieras Ledningskollen av PTS tillsammans med Svenska kraftnät och Trafikverket.

PTS, Svenska kraftnäts och Trafikverkets logotyper.

Om Post- och telestyrelsen

PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Som ett led i arbetet för myndighetens nätsäkerhetsarbete har PTS drivit Ledningskollen sedan 2007.