Ledningskollen stängd fredag 25 maj kl 15.00 till lördag 26 maj kl 17.00

Under perioden 25 maj kl 15.00 t.o.m. 26 maj kl 17.00 kommer Ledningskollen att vara stängd då vi genomför arkivering av äldre ärenden.

Arkivering av ärenden görs 24 månader efter det datum då markarbetena i ärendet planerats vara klara. Vid arkivering flyttas ärendet ut från Ledningskollen och viss information såsom personuppgifter tas bort från ärendet. Ärendet lagras därefter i arkivet, som enbart är åtkomligt av Ledningskollens personal, ytterligare en tid.

Efter att denna inledande arkivering genomförts 25-26 maj kommer Ledningskollen att börja arkivera ärenden löpande, en gång per dygn. Fortsättningsvis kommer användare som har skapat ärenden som ska arkiveras att få avisering via e-post en månad i förväg.

Kakor på Ledningskollen

Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder så kallade kakor för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Mer information om kakorna. Klicka på Jag godkänner kakor för att tillåta kakor.

Jag godkänner kakor

Så fungerar Ledningskollen för den som planerar markarbete

Ledningskollen underlättar kommunikation mellan ledningsägare och de som vill veta var ledningarna finns. Den som behöver information för ett framtida markarbete eller projektering kan använda tjänsten för att snabbt och enkelt få korrekta underlag från alla berörda ledningsägare.

Om du planerar ett markarbete eller arbetar med projektering och vill få information om befintlig infrastruktur ska du göra ett projekteringsärende. När du skapat ärendet kommer de berörda ledningsägarna att kontakta dig med information om sina ledningar i form av GIS-filer. Det tar olika lång tid för ledningsägare att svara men oftast har du svaren inom ett par dagar.

Skapa ett projekteringsärende

Bli användare

Börja med att bli användare i Ledningskollen.

Skapa ett projekteringsärende

För att få planeringsunderlag så skapar du ett projekteringssärende. När du skapar ärendet ritar du in området där du vill få information om den nedgrävda infrastrukturen på en karta och anger uppgifter om arbetet som datum, syfte osv. När du är klar skickar du in ärendet som automatiskt skickas till alla ledningsägare i Ledningskollen som meddelat att de har ledningar i närheten. Ledningsägarna svarar med underlag i form av GIS-filer.

Gräva eller samordna?

Vill du ha underlag som du eller någon du anlitat ska kunna gräva efter? Skapa då ett ledningsanvisningsärende. Vill du minska kostnaderna genom att hitta möjligheter att samordna till arbete med någon annan? Skapa ett samordningsärende.

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnätOm ossIn EnglishOm kakor