Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Webbtjänst som förenklar bredbandsutbyggnad

Ledningskollen är en gratis tjänst som underlättar kommunikation mellan ledningsägare och de som vill veta var ledningarna finns. För dig som arbetar med bredbandsutbyggnad, oavsett om du arbetar på ett företag, är bredbandssamordnare eller kanske medlem i ett byanät eller något annat, har Ledningskollen flera funktioner som underlättar utbyggnaden. 

Tillfällen vid bredbandsutbyggnad då Ledningskollen kan underlätta:

 • Du vill bygga ut bredband och använda dina rättigheter i lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.  Lagen innebär att den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband får använda andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Ledningskollen har funktioner som underlättar för den som vill använda lagens möjligheter. Läs mer på Ledningskollens roll i lag om åtgärder för utbyggnad av bredband.
  Läs mer om lagen på Utbyggnadsportalen.

 • Du är involverad i ett byanätsprojekt. Ledningskollen har flera funktioner som underlättar i byanätsprojekt; såväl i planeringsstadiet som när nätet byggs och förvaltas. Ledningskollen och byanät.

 • Du vill hitta samordningsmöjligheter för att minska kostnaderna. Skapa bevakningsområden och samordningsärenden för att samförlägga era ledningar med andra ledningsägare och på så sätt spara pengar.

 • Du är bredbandssamordnare och vill kartlägga var det finns möjlighet att bygga bredband. 

Skäl att använda Ledningskollen vid bredbandsutbyggnad

 • Tjänsten finansieras med offentliga medel. Både att registrera sina nuvarande och planerade ledningsnät samt ställa frågor, till exempel om ledningsanvisning, i Ledningskollen är kostnadsfritt.

 • När någon ställer en fråga i Ledningskollen, vare sig det handlar om projektering, samordning eller ledningsanvisning, som kommer frågan automatiskt till alla berörda parter som är med i tjänsten.

 • Det är inte lätt att veta vem som har ledningar i marken. Genom att göra ledningsanvisningsärenden när ni ska gräva för ert nät minskar ni risken att gräva av andras ledningar och därmed undvika de kostnader som en avgrävning kan innebära.

 • Ett nät är en stor investering och värt att skydda. Genom att registrera ert färdiga nät i Ledningskollen är det lättare för den som vill utföra markarbeten att komma i kontakt med er - ni blir inte bortglömda av någon som missar att kontakta er.

 • Ledningskollens funktion för samordning kan ge er möjlighet att samordna era arbeten med andra ledningsägare och på så sätt spara pengar.