Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Det här är Ledningskollen

Ledningskollen underlättar kommunikation mellan ägare av ledningar, kablar och annan infrastruktur och de som vill veta var dessa finns.

Många användningsområden

Det vanligaste skälet att använda Ledningskollen är att man planerar någon slags markarbete, eftersom det då finns en risk finns att man gräver av ledningar. Man begär då ledningsanvisning/kabelanvisning av den som äger ledningar i området.

Tjänsten kan med fördel också användas för:

  • projektering

  • samordning

  • samhällsplanering

Passar många

Både privatpersoner, företag, myndigheter, kommuner eller andra som ska planera eller utföra markarbeten har nytta av Ledningskollen, liksom naturligtvis de som äger ledningarna. 

Läs hur Ledningskollen fungerar för olika användare.

Att gräva på en plats utan att först göra en förfrågan via Ledningskollen till eventuella ledningsägare innebär en stor risk. Den som gräver av en ledning kan bli betalningsskyldig.

Enkelt att få besked om ledningar

Att ställa en fråga är enkelt. Först skapar du konto i Ledningskollen, du loggar sedan in och skapar ett ärende genom att mata in nödvändig information. Informationen skickas till ledningsägare anslutna till Ledningskollen med infrastruktur i närheten av området frågan gäller. Sedan svarar de ledningsägare som har ledningar på platsen där du ska gräva. Läs mer om att göra ledningsanvisningsärende i Ledningskollen.

För ledningsägare

Representerar du ett företag eller en organisation som äger infrastruktur är det också lätt att registrera de områden du har ledningar i Ledningskollen. Observera att Ledningskollen inte sparar information om ledningarnas exakta läge. Läs mer om hur man rapporterar ledningsnät till Ledningskollen.

Har ni inte ännu ett ledningsnät men planerar att bygga ett? Då kan ni använda tjänsten för att markera områden där ni vill bygga och på sätt öka chansen att hitta samförläggningsmöjligheter och på så sätt sänka era kostnader. Läs mer om Ledningskollen för ledningsägare.

Bredbandsutbyggnad

Kommunala bredbandssamordnare och andra som arbetar med främjandefrågor samt de som arbetar med att bygga bredbandsnät kan använda Ledningskollen för att identifiera utbyggnads- och samarbetsmöjligheter.

Ledningskollen för bredband.

Ledningskollen är kostnadsfri

Tjänsten finansieras med offentliga medel. Både att registrera sina nuvarande och planerade ledningsnät samt skapa ärenden i Ledningskollen är kostnadsfritt.

Säkerhet och nytta

Av säkerhets- och sekretesskäl finns inte information om exakt placering av ledningar samlad i Ledningskollen. Ledningskollen kan också bara svara för infrastruktur från de deltagare som står bakom tjänsten.  Ju fler som är med desto större blir de positiva effekterna i form av minskade avgrävningar och större samordningsmöjligheter. Se vilka som är med i Ledningskollen.