Ledningskollen stängd fredag 25 maj kl 15.00 till lördag 26 maj kl 17.00

Under perioden 25 maj kl 15.00 t.o.m. 26 maj kl 17.00 kommer Ledningskollen att vara stängd då vi genomför arkivering av äldre ärenden.

Arkivering av ärenden görs 24 månader efter det datum då markarbetena i ärendet planerats vara klara. Vid arkivering flyttas ärendet ut från Ledningskollen och viss information såsom personuppgifter tas bort från ärendet. Ärendet lagras därefter i arkivet, som enbart är åtkomligt av Ledningskollens personal, ytterligare en tid.

Efter att denna inledande arkivering genomförts 25-26 maj kommer Ledningskollen att börja arkivera ärenden löpande, en gång per dygn. Fortsättningsvis kommer användare som har skapat ärenden som ska arkiveras att få avisering via e-post en månad i förväg.

Kakor på Ledningskollen

Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder så kallade kakor för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Mer information om kakorna. Klicka på Jag godkänner kakor för att tillåta kakor.

Jag godkänner kakor

Så fungerar Ledningskollen för ledningsägare

Skydda dina ledningar, underlätta samordning, spara pengar och slipp frågor som inte berör dig. Fördelarna med Ledningskollen är många. Här beskriver vi hur Ledningskollen fungerar.

Det vanligaste skälet för ledningsägare att gå med i Ledningskollen är för att skydda sin nedgrävda infrastruktur. Genom att vara med i Ledningskollen, tillsammans med 800 andra ledningsägare, är du garanterad att få information om markarbeten i närheten av din infrastruktur, vilket i sin tur minskar risken för avgrävingar och sparar pengar. Du slipper också förfrågningar som inte berör dig.
Du kan också använda tjänsten när du ska bygga ut ditt ledningsnät och vill hitta möjligheter för samordning.

Läs också hur du som ledningsägare kan använda Ledningskollen när du ska planera/projektera eller gräva.

Kilometerrutor och intresseområden

Ledningskollen omvandlar läget på ledningsägarnas infrastruktur till kilometerrutor. De kilometerrutor där ledningsägaren har infrastruktur kallas intresseområden. Genom att matcha frågor, om t.ex. ledningsanvisning, mot kilometerrutorna får ledningsägare rätt ärenden utan att Ledningkollen vet exakt var ledningarna och kablarna finns. Samtidigt slipper ledningsägare frågor som inte berör dem.

Så här fungerar det

Ledningsägaren ritar in sina ledningar/infrastruktur på en karta. (Det går också att ladda upp GIS-eller cadfiler eller använda vårt api.) Ledningskollen omvandlar sedan ledningarnas läge till kilometerrutor av säkerhets- och sekretesskäl. Det innebär att Ledningskollen inte har information om ledningarnas exakta läge utan bara i vilken kilometerruta de finns. Det exakta läget känner bara ledningsägaren till. 

När någon sedan till exempel begär ledningsanvisning i en kilometerruta där ledningsägaren har ledningar så skickas frågan till ledningsägaren för hantering.

Intresseområde i form av kilometerrutor

Exempel på inritat intresseområde i form av kilometerrutor.

Kartan används i alla de typer av ärende som kan skapas i Ledningskollen:

  • Ledningsanvisningsärende (kabelanvisningsärende): För att inför grävning få information om ledningarnas läge.

  • Projekteringsärende: För att få information om befintlig infrastruktur, till exempel för en planering av ett markarbete. Underlaget får inte användas för grävning.

  • Samordningsärende: För att erbjuda andra grävsamordning eller undersöka möjligheter till framtida samordning. Underlaget får inte användas för grävning.

  • Samhällsplaneringärende: För kommuner eller myndigheter som vill komma i kontakt med ledningägare i samband med arbete på detalj- eller översiktplan. Underlaget får inte användas för grävning.

Läs mer om de olika ärendetyperna.

Samordning och bevakningsområden

Vill du hitta samordningsmöjligheter för dina framtida projekt kan du skapa ett samordningsärende. Din fråga når alla ledningsägare som har infrastruktur i den berörda kommunen, inte bara på den plats frågan gäller.

Du kan också skapa bevakningsområden. Då specificerar du i vilka områden du är intresserad av att ta emot andras samordningsärende. Du kan också få information om ledningsanvisnings- eller projekteringsärenden som andra skapar i ditt bevakningsområde och kan ta kontakt för att se om förutsättningar för samordning finns. 

Uppfyll dina skyldigheter i lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät 

Lagen kräver att vissa ledningsägare ska lämna ut information om sin infrastruktur samt erbjuda tillträde och samordning. Du kan uppfylla dina skyldigheter i lagen genom att använda Ledningskollen. Läs mer på Ledningskollen och Lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Gå med i Ledningskollen

För att kunna använda Ledningskollen för att skydda dina ledningar behöver du en användare för ledningsägare. Läs mer om hur du går med.

Relaterad information

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnätOm ossIn EnglishOm kakor