Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Webbtjänst för att skydda infrastruktur

Ledningskollen är en webbtjänst som underlättar kommunikation mellan ägare av infrastruktur i form av olika ledningar och de som vill veta var dessa finns.  Den vanligaste användningen är att någon ska utföra eller låta utföra ett arbete i mark och vill ha ledningsanvisning/kabelanvisning från berörda ledningsägare. Men tjänsten kan också användas för samordning av markarbeten eller informationsutbyte vid planering av framtida projekt.

En ledningsägare har i praktiken många roller; ledningsägare, projektör, grävare och så vidare. Ledningskollen har funktioner som hjälper alla roller. På denna sida fokuserar vi på rollen som ledningsägare.

Det finns flera goda skäl för en ledningsägare att använda Ledningskollen:

Det skyddar din infrastruktur mot avgrävningar

Går du med i Ledningskollen är det lättare för den som vill utföra markarbeten att komma i kontakt med dig - du blir inte bortglömd av någon som missar att kontakta dig. 

Det är kostnadsfritt

Tjänsten finansieras med offentliga medel. Både att registrera sina nuvarande och planerade ledningsnät samt skapa ärenden, till exempel om ledningsanvisning, är kostnadsfritt.

En fråga når alla 

När någon ställer en fråga i Ledningskollen, vare sig det handlar om ledningsanvisning, projektering eller något annat, så kommer frågan automatiskt till alla berörda parter som är med i tjänsten. Just nu finns över 1200 ledningsägare (däribland alla de stora ledningsägarna) i tjänsten.

Enkelt att gå med som ledningsägare

Det är enkelt och snabbt att gå med som ledningsägare och vårt användarstöd hjälper dig hela vägen.

Du slipper frågor som inte berör dig

Ledningskollen placerar dina ledningar i kilometerrutor och kan på sätt välja bort frågor som inte är i närheten av dina ledningar. Av säkerhetsskäl sparas inte ledningarnas exakta läge i Ledningskollen. Se illustrationer nedan.

Illustration av karta med ledning.

1. Du ritar in era ledningar på en digital karta.

Illustration av karta med ledning och kilometerrutor.

2. Ledningarnas läge omvandlas till kilometerrutor.

Illustration av karta med markerade kilometerrutor.

3. Ledningskollen sparar ingen information om ledningarnas exakta läge.

Nedan, film: Ledningskollen sparar inte ledningars exakta läge.

Tre olika sätt att rapportera in ledningsnätet till Ledningskollen.

Du kan uppfylla dina skyldigheter i lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Lagen kräver att vissa ledningsägare ska lämna ut information om sin infrastruktur samt erbjuda tillträde och samordning. Du kan uppfylla dina skyldigheter i lagen genom att använda Ledningskollen. Läs mer om Ledningskollens roll i lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

Du minskar risken att gräva av andras ledningar

Det är inte lätt att veta vem som har ledningar i marken. Genom att göra ledningsanvisningsärenden när du själv ska gräva minskar du risken att gräva av andras ledningar och därmed undvika de kostnader som en avgrävning kan innebära.

Du sparar pengar och tid

Ledningskollens funktioner för samordning kan ge dig möjlighet att samförlägga dina ledningar med andra ledningsägare och på så sätt spara pengar. 

Du får tillgång till en färdig e-tjänst

Ledningskollen är färdig att använda - du slipper utveckla något eget system - och är alltid tillgänglig via internet. Ditt företag eller din organisation har kanske redan ett system för att sköta förfrågningar om ledningsanvisning? Då kan det vara bra att veta att Ledningskollen.se fungerar med alla typer av system.