Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Webbtjänst som skyddar och underlättar 

Ledningskollen är en webbtjänst som underlättar kommunikation mellan ägare av infrastruktur i form av olika ledningar och de som vill veta var dessa finns. Tjänsten kan bland annat användas för att skydda ledningar, för planering samt samordning.

Det finns flera goda skäl för en kommun att använda Ledningskollen:

Det skyddar din infrastruktur mot avgrävningar

Har du infrastruktur kan du registrera den i Ledningskollen, vilket gör det lättare för den som vill utföra markarbeten att komma i kontakt med dig - du blir inte bortglömd av någon som missar att kontakta dig. 

Det är kostnadsfritt

Tjänsten finansieras med offentliga medel. Både att registrera sina nuvarande och planerade ledningsnät samt skapa ärenden, till exempel om ledningsanvisning, i Ledningskollen är kostnadsfritt.

En fråga når alla 

När någon skapar ett ärende i Ledningskollen, vare sig det handlar om ledningsanvisning, projektering eller något annat, kommer frågan automatiskt till alla berörda parter som är med i tjänsten. Över 1200  ledningsägare (däribland alla de stora ledningsägarna) är med.

Enkelt att gå med som ledningsägare

Det är enkelt och snabbt att gå med som ledningsägare och vårt användarstöd hjälper dig hela vägen.

Du slipper frågor som inte berör dig

Ledningskollen placerar dina ledningar i kilometerrutor och kan på så sätt välja bort frågor som inte är i närheten av dina ledningar. 

Du kan uppfylla dina skyldigheter i lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

Lagen kräver att vissa ledningsägare ska lämna ut information om sin infrastruktur samt erbjuda tillträde och samordning. Du kan uppfylla delar av dina skyldigheter i lagen genom att använda Ledningskollen. Läs mer om Ledningskollens roll i Lag om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät 

Läs mer om lagen på Utbyggnadsportalen.

Du minskar risken att gräva av andras ledningar

Det är inte lätt att veta vem som har ledningar i marken. Genom att göra ledningsanvisningsärenden när du själv ska gräva minskar du risken att gräva av andras ledningar och därmed undvika de kostnader som en avgrävning kan innebära.

Du får rätt underlag vid projektering

Genom att använda Ledningskollen och själv rita in på en karta (eller ladda upp en GIS- eller cadfil) var du vill få information om befintlig infrastruktur minskar du risken för missförstånd. 

Du sparar pengar och tid

Ledningskollens funktioner för samordning kan ge dig möjlighet att samförlägga dina ledningar med andra ledningsägare och på så sätt spara pengar. 

Du får tillgång till en färdig e-tjänst

Ledningskollen är färdig att använda - du slipper utveckla något eget system - och är alltid tillgänglig via internet. Ditt företag eller din organisation har kanske redan ett system för att sköta förfrågningar om ledningsanvisning? Då kan det vara bra att veta att Ledningskollen fungerar med alla typer av system.