Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Så fungerar Ledningskollen för byanät

Ledningskollen kan hjälpa till med flera saker men alla handlar om att förmedla kontakt mellan de som vill veta något om ledningar i marken och de som äger ledningarna. Det vanligaste är att någon ska utföra eller låta utföra ett arbete i mark och vill ha ledningsanvisning från berörda ledningsägare. Men tjänsten kan också användas för samordning av markarbeten eller informationsutbyte vid planering av framtida projekt. Flera av funktionerna underlättar när man ska bygga ett byanät.

Olika syften - olika funktioner

Ledningskollen har två huvudsyften: Att minska avgrävningar samt effektivisera grävarbeten, genom att till exempel underlätta samförläggning som sparar pengar. I Ledningskollen finns olika funktioner som kan användas beroende på vad man vill göra:

För att börja använda Ledningskollen behöver ni gå med i Ledningskollen.

Den som vill samförlägga eller på annat sätt vill ha reda på förutsättningarna gör ett samordningsärende

Ledningsägare vars bevakningsområde har blivit berört kommer att besvara samordningsärenden. Läs mer om samordningssärende.

Den som vill få samordningsärenden från andra 

går med i Ledningskollen som “blivande ledningsägare” och skapar bevakningsområden genom att rita i kartan.

Den som för sin planering vill veta vilka ledningar som finns i marken 

skapar ett projekteringsärende. Berörda ledningsägare skickar då ett underlag, till exempel en karta. Läs mer om projekteringsärende.

Den som vill gräva och undvika att gräva av en ledning 

skapar ett ledningsanvisningsärende. Då skickas en automatisk förfrågan till alla ledningsägare som har angett att de har intressen i det aktuella området. Läs mer om ledningsanvisningsärende.

Den som vill skydda sina ledningar från avgrävningar 

skapar intresseområden genom att rita i kartan.

Grunden till Ledningskollen - kartan

Den viktigaste delen av Ledningskollen är kartan. I den matchas frågor från de som vill veta något om ledningar eller annan infrastruktur, till exempel inför ett grävarbete, med ledningsägarnas information om sina ledningar. När matchningen är gjord meddelar Ledningskollen de berörda parterna (i ovanstående exempel den som vill gräva och de som äger ledningar i det aktuella området) om varandras existens och vad ärendet gäller. Ledningsägarna tar sedan kontakt med den som vill gräva eller av annat skäl vill veta något om ledningarnas läge.

Ledningskollen innehåller av säkerhetsskäl inte information om ledningars exakta läge utan matchar istället frågor om ledningar mot kilometerrutor. Det innebär att en ledning kan finnas någonstans inom den aktuella kilometerrutan. Ledningsägaren kontaktar den som ställt frågan med mer exakt information.

Intresseområde i form av kilometerrutor

Exempel på inritat intresseområde i form av kilometerrutor.