API för att skapa ärenden

Har ni ett verksamhetssystem och vill skapa ärende till Ledningskollen direkt i ert eget system? Ni kan integrera ert system med Ledningskollen via ett webbservice-gränssnitt.

Genom att integrera systemen kan ni få tillgång till “Ledningskollenfunktioner” i ert eget system, till exempel att skapa ärenden och hantera svar utan att behöva logga in i Ledningskollen.

Ledningskollens API (application programming interface) kan också användas av ledningsägare som till exempel vill uppdatera sina intresseområden eller svara på ärenden via sitt eget system.

Implementationsguide och referensimplementation för API

Referensdokumentation för API

Var den här artikeln till hjälp?