Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Skapa ledningsanvisningsärende som professionell användare

OBS: Följande steg för steg-beskrivning gäller endast för professionella användare (organisationsanvändare) av Ledningskollen.

Ledningsanvisningsärenden skickas till ledningsägare som kan ha ledningar i ditt arbetsområde. De kommer sedan att analysera ärendet och besluta om lämplig åtgärd för att skydda sina ledningar. De vanligaste åtgärderna är att de skickar ett underlag, t.ex. en karta, eller att de genomför en utsättning på plats. 

Ledningsanvisning är den enda ärendetyp där ledningsägarna godkänner att deras underlag får användas vid grävning och andra markarbeten.

Vill du istället se en film om hur man skapar ärende?

Nedan går vi igenom hur man skapar ett ledningsanvisningsärende, steg för steg.

Obs:  Du måste bli användare för att kunna använda Ledningskollen.

Välj ärendetyp

Här får användaren hjälp att välja mellan Ledningsanvisning, Projektering, Samordning och Samhällsplanering.

​Skärmdump av sidan "Välj ärendetyp".

Läs noga igenom de alternativ som presenteras och välj den ärendetyp som passar ditt ärende bäst. Om du behöver utsättning eller underlag som är godkända vid markarbete ska du välja Ledningsanvisning. Detta är den enda ärendetyp som resulterar i godkända handlingar för markarbete.

 

Introduktion till Ledningsanvisning

Här anger du när markarbetet ska pågå samt namnger ditt ärende.

Skärmdump av sidan "Introduktion".

 • Ge ditt arbete en benämning. Ett tips är att använda en benämning som beskriver ditt arbete, t.ex. "Dränering och dikesrensning". 

 • Du behöver även ange när markarbetet ska genomföras. Detta eftersom vissa utsättningnar och underlag (kartor) som du erhåller endast är giltiga under en begränsad tid. Ett ledningsanvisningsärende kan maximalt ha ett tidsspann på 30 dagar. Om arbetet beräknas pågå under en längre tid behöver du dela upp ärendet i olika etapper.

 

Ärendebeskrivning

Här anger du vad syftet med markarbetet är och vilka arbetsmetoder du kommer använda.

Skärmdump av sidan "Ärendebeskrivning".

 • Ange minst ett syfte (kategorisering) med ditt arbete. Om du saknar en kategorisering som passar ditt ärende, så välj en närliggande kategorisering. Du kan med egna ord beskriva vad du tänker göra under ett senare skede i ärendeskaparprocessen.

 • Du behöver även ange hur du planerar att utföra markarbetet. Välj minst ett av de alternativ som presenteras. Om din arbetsmetod inte står listad väljer du alternativet "Annat".

 

Rita arbetsområde på karta

Skärmdump som visar en karta och förklarar dess funktioner.

Skärmdump av sidan "Arbetsområde".

Nedan följer teckenförklaringen för kartans funktioner:

 1. Adressökfält. Skriv först postorten samt ett kommatecken, följt av gatuadress och gatunummer. Exempel: "Piteå, Åsgatan 27". Tryck på adressen som dyker upp för att fokusera kartan på den angivna adressen.

 2. Kikarsiktet försöker fokusera kartan på din position. Denna funktion är ypperlig ifall du befinner dig på den adress där markarbetet ska äga rum. Tryck på ikonen för en automatisk fokusering på din plats.

 3. Verktyg för att markera områden på kartan. Välj mellan polygon, linjesträckning och cirkel. Klicka en gång på det verktyg som passar ditt ärende bäst. Klicka därefter i kartan för att börja markera området.

I detta exempel ska vi gräva ner en elledning och jag väljer därför verktyget Linjesträckning.

 

Skärmdump som visar ett utmarkerat arbetsområde i form av en linje.

Skärmdump av sidan "Arbetsområde".

 • Klicka där din uppschaktning ska börja och följ därefter det tilltänkta schacktområdet så noga som du kan. När du har markerat hela sträckan klickar du på den sista punkten för att avsluta linjen. 

 • Högst upp till höger dyker det då upp en informationsruta om ditt område. Här kan du justera hur brett du planerar att schackta och du behöver även ange hur djupt du maximalt kommer att gräva.

 • När du har sparat ditt område klickar du på knappen ‘Spara’. Du kan nu välja att markera ett nytt område eller gå vidare i processen genom att klicka på "Nästa".

 

Aktörer som berörs

Skärmdump som visar vilka ledningsägare som berörs av ditt ärende. Du kan även välja bort ledningsägare, och då får de inte ditt ärende.

Skärmdump av sidan "Aktörer som berörs".

 • Ledningskollen hämtar information från det område du markerade och presenterar ledningsägare som kan ha ledningar i det område som du angav. Här får du möjlighet att välja bort ledningsägare.

OBS! Denna funktion bör endast användas om du är 100% säker på att en listad ledningsägare INTE har ledningar i ditt område, eller om du redan har erhållit underlag från ledningsägaren utan att använda Ledningskollen.

 

Svar från ledningsägare

Ange om du vill ha svar via post, e-post, fax samt kontaktuppgifter för den som kan möta en utsättare.

Skärmdump av sidan "Svar från ledningsägare".

 • Ange hur du vill erhålla underlag/kartor. Vi rekommenderar e-post eftersom underlagen levereras direkt och postgången med papperspost kan ta ett par dagar.

 • Ledningsägarna kan besluta om utsättning, vilket innebär att de markerar ledningarnas läge med sprayfärg eller pålning. Du behöver därför ange en adress där du kan möta utsättaren. Ledningskollen hämtar närliggande adresser utifrån det/de områden du markerade i kartan. Om ingen av dessa adresser ligger nära ditt område så kan du skriva in en adress manuellt.

Klicka på fältet "Välj en närliggande adress" för att välja en adress eller för att ange en adress manuellt. Du behöver även ange en kontaktperson som ska möta utsättaren, samt ett telefonnummer till densamma.

 

Aviseringar från Ledningskollen

Här kan du konfigurera hur du vill bli notifierad om uppdateringar i ditt ärende.

Skärmdump av sidan "Aviseringar".

 • Ledningskollen skickar automatiskt ett mail när samtliga berörda ledningsägare har besvarat ditt ärende. Här kan du ange om du vill ha ytterligare aviseringar. Du kan välja att få ett e-postmeddelande varje gång en ledningsägare har besvarat ditt ärende och/eller ett SMS när samtliga ledningsägare har besvarat ärendet.

 

Kompletterande information

Har du information som du ännu inte fått ange som rör ditt ärende, så gör du det här.

Skärmdump av sidan "Kompletterande information".

 • Om du vet med dig att du har relevant information som rör ditt ärende, men som du inte ännu har talat om, så gör du det i det här steget. Exempel på detta kan vara en kategorisering som du saknade i början av processen, en detaljerad vägbeskrivning till området eller annat.

 • Om arbetet ska ske på en fastighet kan du även ange fastighetsbeteckning. Du har även möjlighet att bifoga en fil som innehåller relevant information om ärendet.

 

Ärendeöversikt

 • Innan ärendet skickas in så har du möjlighet att kontrollera samtliga uppgifter som du har angivit. Om något behöver redigeras så kan du klicka på ikonen som ser ut som ett papper mot en penna som visas längst till höger i skärmen. 

När du har kontrollerat att allt stämmer klickar du på knappen "Slutför". Observera att det inte går att redigera eller lägga till information när ärendet är inskickat. Det är därför av yttersta vikt att du säkerställer att all information är korrekt.

 

Här kan du byta ut information om något är felaktigt.

Skärmdumpen av sidan "Ärendeöversikt" , del 1 av 2.

Här kan du byta ut information om något är felaktigt.

Skärmdumpen av sidan "Ärendeöversikt" , del 2 av 2.

 

Ärendet skapat

Sidan innehåller information om vad som händer nu och vad du förväntas att göra.

Skärmdump som visar att ärendet är skapat.

 • Ärendet är nu skapat och tilldelat de berörda ledningsägarna. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress som kontot är registrerat på. När du har erhållit samtliga svar så loggar du in i Ledningskollen och bekräftar svaren från de olika ledningsägarna. När alla svar är bekräftade och du anser dig ha tillräckligt med information för att utföra arbetet utan att skada ledningarna så kan du påbörja ditt markarbete.

 • När arbetet är utfört loggar du in i Ledningskollen och stänger ärendet. 

Var den här artikeln till hjälp?

Genom att trycka på Skicka så godkänner du att vi får behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur Ledningskollen hanterar personuppgifter.