Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Skapa ett projekteringsärende

Projekteringsärenden skickas till ledningsägare som kan ha ledningar i ditt arbetsområde. De kommer att besvara ärendet med CAD-, GIS- eller PDF-filer som visar befintliga ledningar och infrastruktur. Vissa ledningsägare tar betalt om du vill ha underlag för ett projekteringsärende i ett vektoriserat filformat.

Observera att ledningsägarna inte godkänner att svar på projekteringsärenden används vid utförande av markarbeten. Vid utförande av markarbete ska du skapa ett ärende av typen Ledningsanvisning.

Nedan går vi igenom hur man skapar ett projekteringsärende, steg för steg.

Obs 1:  Du måste bli användare för att kunna använda Ledningskollen.

Obs 2: Denna manual gäller bara för professionella användare. När privatanvändare gör ett projekteringsärende ser det annorlunda ut.

Logga in

Logga in (knappen längst upp till höger) och välj att skapa ärende. 

Välj ärendetyp

Skärmdump av sidan där du väljer ärendetyp.

Skärmdump av sidan "Välj ärendetyp"

Läs noga igenom de alternativ som presenteras och välj den ärendetyp som passar ditt ärende bäst. Om du ska planera för ett framtida markarbete, t.ex. undersöka ledningsdragningen inför ett altanbygge vid ett husköp, bör du skapa ett projekteringsärende inledningsvis och därefter skapa ett ledningsanvisningsärende när tiden för utbyggnaden närmar sig. Observera att kartor och underlag som du erhåller vid ett projekteringsärende inte är giltiga för markarbete.

Steg 1, Rita arbetsområde

Skärmdump av sidan med karta där du ritar in dina arbetsområden.

Skärmdump av sidan "Rita arbetsområde"

Du behöver markera ut på en digital karta var arbetet ska ske. Detta behövs för att systemet ska veta vilka ledningsägare som kan ha ledningar i ditt område.

Du kommer se hjälptexter som vägleder dig genom processen. Det finns en av/på knapp för hjälptexterna i det gula fältet.

Nedan följer teckenförklaringen för kartans primära funktioner:

  1. Adressökfält. Skriv postort följt av gatuadress och gatunummer. Exempel: "Piteå Åsgatan 27". Tryck på adressen som dyker upp för att fokusera kartan på den angivna adressen.

  2. Lagerväljaren anpassar kartan. Växla mellan en karta och ett flygfoto, och aktivera/stäng av fastighetsgränser.

  3. Verktyg för markering. Klicka på pennan med plustecknet för att få fram verktygsväljaren. Alternativen är polygon, linje och pennverktyg. Använd handen för att panorera på kartan. 

Skärmdump av flygfoto där tre arbetsområden ritats in med tre olika verktyg.

Skärmdump av flygfoto där tre arbetsområden ritats in med tre olika verktyg.

Valet av ritverktyg beror på den typ av yta du vill markera. Bilden ovan visar tre olika geometrier, en för varje verktyg.

Linjeverktyget rekommenderas om du behöver markera en lång sträcka, exempelvis dikning längs en väg. Linjer ritas genom att sätta ut punkter på kartan, en mätare visar den ritade linjens längd. Du kan också ange linjens bredd.

Polygonverktyget används för att markera ytor. Du markerar området genom att sätta ut punkter längs dess omkrets. Även här visas en mätare, som visar ytan i kvadratmeter.

Pennan är det mest användarvänliga verktyget för mobil och surfplatta. Du trycker och drar på kartan för att markera området. Notera att Ledningskollen inte stödjer ihåliga ytor. Eventuella hål kommer automatiskt fyllas i när du går vidare. Detta gäller både pennverktyget och linjeverktyget.

Ovanför kartan finns även en funktion för att ladda upp GIS-filer som beskriver arbetsområdet.

Klicka på "Nästa steg" när du är klar med att markera ditt arbetsområde.

Steg 2, Berörda ledningsägare

Skärmdump av sidan där berörda ledningsägare listas

Skärmdump av sidan "Berörda ledningsägare"

Ledningskollen hämtar information från det område du markerade och presenterar ledningsägare som kan ha ledningar i det område som du angav. Här får du möjlighet att välja bort ledningsägare.

OBS! Denna funktion bör endast användas om du är helt säker på att en listad ledningsägare INTE har ledningar i ditt område, eller om du redan har erhållit underlag från ledningsägaren utan att använda Ledningskollen. Du kan även se vilka ledningsägare som har andra intressen i området, exempelvis samordning eller tillståndshantering. Även dessa kan väljas bort.

Klicka sedan på ”Nästa steg”.

Steg 3, Beskriv projektet

Skärmdump av sidan där du beskriver och kategoriserar ditt projekt.

Skärmdump av sidan "Beskriv projektet"

Ge ditt ärende en benämning. Ett tips är att använda en benämning som beskriver ditt projekt.

Du behöver även ange när ett eventuellt markarbete ska genomföras. Om du väljer ett närliggande startdatum, kommer systemet rekommendera att du byter till ett ledningsanvisningsärende.

Ange minst ett syfte med ditt ärende. Om du saknar en kategorisering som passar ditt ärende, så välj en närliggande kategorisering. Du kan med egna ord beskriva vad du tänker göra i ”Kompletterande Information” fältet.

Välj sedan ett uppskattat maximalt grävdjup för arbetet.

Det finns även möjlighet att ange en fastighetsbeteckning och bifoga en fil med kompletterande information.

Klicka sedan på ”Nästa steg”.

Steg 4, Ange kontaktuppgifter

Skärmdump av sidan där du anger kontaktuppgifter och önskat filformat.

Skärmdump av sidan "Ange kontaktuppgifter"

Ange en e-postadress för mottagande av ledningskartor. Användarens epost kommer vara förifylld, men det är också möjligt att ändra adressen.

Du kan ange ett önskat filformat för ledningskartor. Observera att detta är ett önskemål, och inte ett krav på ledingsägarna. Det är möjligt att du får en PDF-karta trots att du önskat DXF. Välj även ett koordinatsystem för GIS-filer.

Du kan välja hur du vill få aviseringar från Ledningskollen gällande ärendet. Kryssa i rutorna för de aviseringar du vill ha. Om du vill ha SMS-aviseringar behövs ett mobilnummer anges.

Klicka på ”Nästa steg” för att gå vidare.

Sammanställning

Innan ärendet skickas in så har du möjlighet att kontrollera samtliga uppgifter som du har angivit. Om något behöver redigeras så kan du klicka på ”ändra” nederst till höger på det steg som ska korrigeras.

När du har kontrollerat att allt stämmer klickar du på knappen "Skicka ärendet" som finns högst upp och i botten av sidan. Observera att det inte går att redigera eller lägga till information när ärendet är inskickat. Det är därför av yttersta vikt att du säkerställer att all information är korrekt.

Var den här artikeln till hjälp?

Genom att trycka på Skicka så godkänner du att vi får behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur Ledningskollen hanterar personuppgifter.