Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Bli redo för lagen

För att använda Ledningskollen som ett led i uppfyllandet av skyldigheterna enligt lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät behöver en ledningsägare göra vissa inställningar.

Ledningsägare som är med i Ledningskollen

Logga in i Ledningskollen och lägg till information om:

  1. hur ni vill ta emot begäran om undersökning på plats, tillträde till er infrastruktur samt samordning. Denna information visas för bredbandsutbyggare som begärt information om er infrastruktur.

  2. hur ni tänker publicera information om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt som omfattas av lagen.

Notera att om detta inte görs, kommer alla ärenden gällande lagen att gå till era ordinarie svarsställen.

Ledningsägare som inte är med i Ledningskollen

1. Gå med i Ledningskollen.

2. I samband med att ni gör inställningar i Ledningskollen fyller ni i information enligt punkterna i stycket ovan.

Relaterad information