Akutärenden

Gäller ditt ärende en akut förfrågan om ledningsanvisning/kabelanvisning? Ledningskollen hanterar inte akutärenden ännu.

En speciell funktion för akutärenden är utvecklad och kommer att tas i drift under 2016. Till dess ber vi dig själv kontakta ledningsägarna.

Vad är akut ledninganvisning?

Ärendet är akut när det finns behov av omedelbar uppschaktning på grund av att en samhällsfarlig situation har uppstått.

Exempel på detta är om risk finns för personskada eller betydande skada på egendom, till exempel att en gasläcka, vattenläcka eller liknande har uppstått.

Akut ledningsanvisning sker skyndsamt, ärendetid bestäms dock av respektive ledningsägare.

Vid uppenbart missbruk av akutbeställning kan ledningsägare komma att debitera hela kostnaden för hanteringen.

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnätOm ossIn EnglishOm kakor