Kakor på Ledningskollen

Kakor på Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder så kallade kakor för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Just nu används kakor även för att mäta effekterna av en reklamkampanj och besökarnas IP-nummer samlas in av tekniska skäl. Mer information om kakorna. Klicka på Jag godkänner kakor för att tillåta kakor.

Jag godkänner kakor

Akutärenden

Gäller ditt ärende en akut förfrågan om ledningsanvisning?

En speciell funktion för akutärenden är utvecklad men den kan bara användas av ledningsägare. Det innebär att du behöver ringa närmaste ledningsägare (som är med i Ledningskollen) för att få hjälp med akut ledningsanvisning.

Vad är akut ledninganvisning?

Akutärenden i Ledningskollen får endast användas om en omedelbar uppschaktning måste göras för att: 

  • en situation som är eller kan bli samhällsfarlig har uppstått, 

  • det finns uppenbar risk för personskador eller  

  • det finns uppenbar risk för betydande skador på egendom.

Syftet med akutärenden är att minska risken för att skada infrastruktur vid akut uppschaktning. Ett akutärende ger frågaren/den som behöver omedelbar uppschaktning kontaktvägar till ledningsägare. Dessa ledningsägare ska kontaktas av frågaren innan arbetet påbörjas. Ledningsägare genomför akut ledningsanvisning skyndsamt.

Hitta ledningsägare

Hitta ledningsägare här. (Sök på kommun.)

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnätOm ossIn EnglishOm kakorPersonuppgifter

En tjänst från: PTS, Trafikverket och Svenska kraftnät