Ledningskollen stängd fredag 25 maj kl 15.00 till lördag 26 maj kl 17.00

Under perioden 25 maj kl 15.00 t.o.m. 26 maj kl 17.00 kommer Ledningskollen att vara stängd då vi genomför arkivering av äldre ärenden.

Arkivering av ärenden görs 24 månader efter det datum då markarbetena i ärendet planerats vara klara. Vid arkivering flyttas ärendet ut från Ledningskollen och viss information såsom personuppgifter tas bort från ärendet. Ärendet lagras därefter i arkivet, som enbart är åtkomligt av Ledningskollens personal, ytterligare en tid.

Efter att denna inledande arkivering genomförts 25-26 maj kommer Ledningskollen att börja arkivera ärenden löpande, en gång per dygn. Fortsättningsvis kommer användare som har skapat ärenden som ska arkiveras att få avisering via e-post en månad i förväg.

Kakor på Ledningskollen

Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder så kallade kakor för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Mer information om kakorna. Klicka på Jag godkänner kakor för att tillåta kakor.

Jag godkänner kakor

Akutärenden

Gäller ditt ärende en akut förfrågan om ledningsanvisning?

En speciell funktion för akutärenden är utvecklad men den kan bara användas av ledningsägare. Det innebär att du behöver ringa närmaste ledningsägare (som är med i Ledningskollen) för att få hjälp med akut ledningsanvisning.

Vad är akut ledninganvisning?

Akutärenden i Ledningskollen får endast användas om en omedelbar uppschaktning måste göras för att: 

  • en situation som är eller kan bli samhällsfarlig har uppstått, 

  • det finns uppenbar risk för personskador eller  

  • det finns uppenbar risk för betydande skador på egendom.

Syftet med akutärenden är att minska risken för att skada nedgrävd infrastruktur vid akut uppschaktning. Ett akutärende ger frågaren/den som behöver omedelbar uppschaktning kontaktvägar till ledningsägare. Dessa ledningsägare ska kontaktas av frågaren innan arbetet påbörjas. Ledningsägare genomför akut ledningsanvisning skyndsamt.

Hitta ledningsägare

Hitta ledningsägare här. (Sök på kommun.)

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnätOm ossIn EnglishOm kakor