Ledningsägarmodulen

Ledningsägarmodulen är ett program som automatiskt kan avgöra om ni berörs av ett ärende eller ej. I de fall där ett arbete sker nära era ledningar skickar modulen ärendet för manuell granskning och behöver då hanteras av en medarbetare i er organisation. 

En förutsättning för att använda ledningsägarmodulen är att ni har nätet digitalt inmätt.

Mer information om Ledningägarmodulen (systemkrav, installation etc.)

Var den här artikeln till hjälp?