Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Robust fiber 

Sverige behöver fibernät som är byggda på ett robust sätt. Robust fiber är ett branschgemensamt koncept med syfte att ge tydlig vägledning till dig som vill bygga robusta och driftsäkra fibernät.

Det har hittills inte funnits någon etablerad standard för hur ett nät bör förläggas för att vara robust och driftsäkert. Konceptet Robust fiber, där ett stort antal branschaktörer ingår, skapades för att hjälpa den som arbetar med att beställa, bygga eller besikta fibernät.

Konceptet Robust fiber har tagit fram ett antal anvisningar som är tänkta att fungera som checklistor. Anvisningarna beskriver ett antal moment inom exempelvis projektering, förläggningsmetoder i olika markförhållanden, materialval, metoder för att bygga robusta noder, samförläggning samt dokumentationsrutiner. 

Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger, dokumenterar och besiktar fibernät. 

För att höja kompetensnivån på företag och individer, erbjuder Robust Fiber också möjligheten till certifiering och utbildningsbevis.

Läs mer om konceptet på Robustfiber.se.

Robustfibers logotyp