Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Så fungerar Ledningskollen för den som ska gräva

Ledningskollen kan hjälpa till med flera saker. Det vanligaste är att någon ska utföra eller låta utföra ett arbete i mark och vill ha ledningsanvisning från berörda ledningsägare. Men tjänsten kan också användas för samordning av markarbeten eller informationsutbyte vid planering av framtida projekt.

Om du ska gräva eller schakta och vill veta var ledningarna finns i marken ska du göra ett ledningsanvisningsärende. När du skapat ärendet kommer de ledningsägare som du valt att skicka ärendet till att kontakta dig med information om sina ledningar. Det tar olika lång tid för ledningsägare att svara men oftast har du svaren inom ett par dagar. När du fått alla svaren kan börja gräva.

Skapa konto

Börja med att bli användare i Ledningskollen. 

Skapa ett ledningsanvisningsärende

För att få underlag att gräva efter eller få utsättning (ledningsägaren avgör vilket som är lämpligt) så skapar du ett ledningsanvisningsärende (manual med bilder). När du skapar ärendet ritar du in området du vill gräva i på en karta och anger uppgifter om arbetet som datum, syfte osv. När du är klar skickas ärendet till de ledningsägare som du valt ut som har ledningar i närheten.

Bekräfta svaren (sedan kan du gräva)

När du fått svar av en ledningsägare måste du logga in i Ledningskollen och bekräfta att du fått svaret. Först när du fått svar från alla ledningsägare och bekräftat svaren kan du börja gräva.

Är det långt tills att du ska gräva?

Ska du inte gräva på flera veckor men vill ändå veta vilka ledningar som finns i marken? Skapa då ett projekteringsärende (istället för ett ledningsanvisningsärende).