Ledningskollen stängd fredag 25 maj kl 15.00 till lördag 26 maj kl 17.00

Under perioden 25 maj kl 15.00 t.o.m. 26 maj kl 17.00 kommer Ledningskollen att vara stängd då vi genomför arkivering av äldre ärenden.

Arkivering av ärenden görs 24 månader efter det datum då markarbetena i ärendet planerats vara klara. Vid arkivering flyttas ärendet ut från Ledningskollen och viss information såsom personuppgifter tas bort från ärendet. Ärendet lagras därefter i arkivet, som enbart är åtkomligt av Ledningskollens personal, ytterligare en tid.

Efter att denna inledande arkivering genomförts 25-26 maj kommer Ledningskollen att börja arkivera ärenden löpande, en gång per dygn. Fortsättningsvis kommer användare som har skapat ärenden som ska arkiveras att få avisering via e-post en månad i förväg.

Kakor på Ledningskollen

Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder så kallade kakor för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Mer information om kakorna. Klicka på Jag godkänner kakor för att tillåta kakor.

Jag godkänner kakor

Så fungerar Ledningskollen för den som ska gräva

Ledningskollen kan hjälpa till med flera saker. Det vanligaste är att någon ska utföra eller låta utföra ett arbete i mark och vill ha ledningsanvisning från berörda ledningsägare. Men tjänsten kan också användas för samordning av markarbeten eller informationsutbyte vid planering av framtida projekt.

Om du ska gräva eller schakta och vill veta var ledningarna finns i marken ska du göra ett ledningsanvisningsärende. När du skapat ärendet kommer de ledningsägare som du valt att skicka ärendet till att kontakta dig med information om sina ledningar. Det tar olika lång tid för ledningsägare att svara men oftast har du svaren inom ett par dagar. När du fått alla svaren kan börja gräva.

Skapa konto

Börja med att bli användare i Ledningskollen. 

Skapa ett ledningsanvisningsärende

För att få underlag att gräva efter eller få utsättning (ledningsägaren avgör vilket som är lämpligt) så skapar du ett ledningsanvisningsärende. När du skapar ärendet ritar du in området du vill gräva i på en karta och anger uppgifter om arbetet som datum, syfte osv. När du är klar skickas ärendet till de ledningsägare som du valt ut som har ledningar i närheten.

Bekräfta svaren (sedan kan du gräva)

När du fått svar av en ledningsägare måste du logga in i Ledningskollen och bekräfta att du fått svaret. Först när du fått svar från alla ledningsägare och bekräftat svaren kan du börja gräva.

Är det långt tills att du ska gräva?

Ska du inte gräva på flera veckor men vill ändå veta vilka ledningar som finns i marken? Skapa då ett projekteringsärende (istället för ett ledningsanvisningsärende). 

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnätOm ossIn EnglishOm kakor