Så här skapar du konto

För att kunna få reda var ledningar finns och komma i kontakt med ledningsägare för att t.ex. begära ledningsanvisning/kabelanvisning behöver du ett konto.

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnätOm ossIn EnglishOm kakor