Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Organisation

Post- och telestyrelsen är projektledare för Ledningskollen och myndigheten styr drift och utveckling. Till sin hjälp har PTS en styrgrupp och en referensgrupp.

Finansiärer

Sedan 2011 finansieras Ledningskollen av PTS tillsammans med Svenska kraftnät och Trafikverket.

Ledningskollens finansiärers logotyper

Styrgruppen

Styrgruppen leds av Post- och telestyrelsen. Övriga medlemmar är Bredbandsforum, Energiföretagen,  Sveriges Kommuner och Regioner, Svenska kraftnät och Trafikverket.

Referensgruppen

Idag består referensgruppen av representanter från Ellevio, E.ON, Göteborgs stad, IP-Only, Ledningskollen, Maskinentreprenörerna, Stokab, Svenska kraftnät, Svenska Stadsnätsföreningen, Tele 2, Telenor, Telia, Trafikverket och Vattenfall.

Historik

Arbetet som ledde fram till lanseringen av ledningskollen.se den 7 september 2009 har bedrivits i ett brett projekt med PTS som sammanhållande. Vid projektstarten hösten 2007 skapades en central referensgrupp med representanter för de intressenter som ville delta med egen projektledare. Övriga intressenter har ingått i en förankringsgrupp.

När det stod klart att första delen av utrullningen skulle ske i Uppsala län skapades även en referensgrupp för Uppsala som har bistått projektet i frågor rörande utbildning, information och lokal förankring inför lanseringen i Uppsala.