Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Byanätsprocessen

Byanätsforum, som är ett nätverk för landets bredbandsföreningar, har tagit fram Byanätsprocessen (öppnas i nytt fönster), en steg för steg-förklaring av hur ett byanät kan bygga ett bredbandsnät; från idé till förvaltning. I flera av stegen i processen kan Ledningskollen användas för att effektivisera arbetet. I vissa fall är det ett krav att Ledningskollen används (öppnas i nytt fönster).

Genom att använda Ledningskollen kan ett byanät spara båda pengar och tid. 

Utifrån Byanätsprocessens upplägg beskrivs på denna sida hur Ledningskollen kan användas för att underlätta arbetet med att bygga byanät.

Byanätprocessen: "Starta byanät"

Gå med i Ledningskollen som blivande ledningsägare

om du vill gå med som blivande ledningsägare. Denna roll är särskilt anpassad för de som ska bli ledningsägare men ännu inte har byggt något nät.

Skapa sedan bevakningsområden. Genom att skapa bevakningsområden som täcker de områden och sträckningar ni tänker bygga ut får ni ett meddelande om någon annan ledningsägare skapar ärenden i området. Om ärendet är intressant kan ni kontakta aktuella ledningsägare och fråga om ni kan samordna era grävarbeten.

Meddela ledningsägare i området att ni tänker bygga ett nät.

Genom att skapa ett samordningsärende kan ni få kontakt med ledningsägare och kan hitta möjligheter för samarbete och därmed lägre kostnader.
Samordningsärenden kan användas av den ledningsägare som planerar för, eller undersöker förutsättningarna för, ett visst arbete och som vill komma i kontakt med övriga ledningsägare på platsen, till exempel för att samförlägga. Frågan når alla ledningsägare som har infrastruktur i den berörda kommunen, inte bara på den plats frågan gäller. Ledningsägare vars bevakningsområde eller intresseområde har blivit berört kan komma att besvara samordningsärenden. Läs mer om att skapa samordningsärende.

Byanätprocessen: "Förstudie"

Få information om befintlig infrastruktur

Skapa ett projekteringsärende när ni ska påbörja er planering av nätet. Projekteringsärende används av den som ska projektera och behöver få underlag i form av kartor eller ritningar över befintlig infrastruktur på en viss plats. En fråga av den här ärendetypen når alla ledningsägare som angett att de har infrastruktur i närheten.

Läs mer om att skapa projekteringsärenden.

Byanätprocessen: "Starta byanät/Genomför byggnationen"

Undvik avgrävningar när ni bygger nätet

Skapa ledningsanvisningsärende när ni eller er entreprenör utför grävarbeten för ert nät. På så sätt minskar ni risken att gräva av någon annans ledningar. Skulle ni chansa och gräver utan att kolla i förväg, kan ni bli skadeståndsskyldiga om det skulle uppstå skador.

Ledningsanvisningsärenden skapas av den som ska utföra eller låta utföra arbete i mark, och som vill få ledningsanvisning från berörda ledningsägare. Frågan når alla ledningsägare som angett att de har infrastruktur i närheten.

Läs mer om att skapa ledningsanvisningsärenden.

Byanätprocessen: "Driva byanät"

Skydda ert nät

Bli en ledningsägare som äger egna nät och skapa intresseområden i Ledningskollen i takt med att ni bygger ut nätet. Genom att skapa intresseområden skyddar ni era ledningar. När någon annan vill utföra markarbeten i närheten av era ledningar och skapar ett ledningsanvisningsärende så får ni ett meddelande och möjlighet att skydda era ledningar.

Utveckla eller avveckla byanät

Om ni överlåter ert nät till en annan ägare är det viktigt att ni meddelar Ledningskollen. Då får den nya ägaren information när någon vill gräva i närheten av ledningarna.