Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ledningskollen - en gratis webbtjänst för byanät

Ledningskollen är en webbtjänst som underlättar kommunikation mellan ledningsägare och de som vill veta var ledningarna finns, vilket gör det billigare att bygga nät och förhindrar att nätens kablar grävs av. Ledningskollen har flera funktioner som underlättar i byanätsprojekt; såväl i planeringsstadiet som när nätet byggs och förvaltas.

Att bygga ett byanät är ett arbete med många moment. I många av de arbetsmoment som handlar om själva ledningarna kan Ledningskollen underlätta och bidra till att minska kostnaderna. 

Tillfällen i arbetet med ett byanät där Ledningskollen kan underlätta:

Ni vill få en bild av förutsättningarna för utbyggnad

Gå med i Ledningskollen som blivande byanät för att öka möjligheterna till samordning/samförläggning och därigenom sänka era utbyggnadskostnader. 

Bevakningsområdet gör att ni kommer att kunna se andra projekt/ärenden som planeras och genomförs och kontakta dessa för att söka samordning/samförläggning. Samordningsärendet gör att andra ledningsägare som är intresserade av att bygga ut i ert område ser detta. 

Genom att tidigt gå med i Ledningskollen och skapa bevakningsområden ökar förutsättningarna för samordning/samförläggning som kan.

När ni vet att ni ska planera utbyggnad

Skapa ett projekteringsärende för att få information om befintlig infrastruktur, till exempel var det finns kanalisation som ni skulle kunna använda. Använd informationen i er egen planering.

När ni ska börja gräva

Begär ledningsanvisning via Ledningskollen för att minska risken att skada ledningar som redan finns i marken.

När ert nät börjar byggas ut

Skapa intresseområden för att markera var era ledningar finns och därmed skydda dem mot avgrävningar; när någon annan vill utföra markarbeten och skapar ett ledningsanvisningsärende i Ledningskollen får ni en fråga om detta och kan skydda ert nät.

Läs mer om hur Ledningskollen kan användas i Byanätsprocessen.

6 skäl för byanät att använda Ledningskollen

  • Tjänsten finansieras med offentliga medel. Både att registrera sina nuvarande och planerade ledningsnät samt ställa frågor, till exempel om ledningsanvisning, i Ledningskollen är gratis.

  • Har ni fått eller planerar att använda bredbandsstöd från PTS eller Jordbruksverket är det krav på att använda Ledningskollen.

  • När någon ställer en fråga i Ledningskollen, vare sig det handlar om samordning, ledningsanvisning eller något annat, som kommer frågan automatiskt till alla berörda parter som är med i tjänsten. Just nu finns över 1 200 ledningsägare (däribland alla de stora ledningsägarna) i tjänsten.

  • Det är inte lätt att veta vem som har ledningar i marken. Genom att göra ledningsanvisningsärenden när ni ska gräva för ert nät minskar ni risken att gräva av andras ledningar och därmed undvika de kostnader som en avgrävning kan innebära.

  • Ett byanät är en stor investering och värd att skydda. Genom att registrera ert färdiga nät i Ledningskollen är det lättare för den som vill utföra markarbeten att komma i kontakt med er - ni blir inte bortglömda av någon som missar att kontakta er.

  • Ledningskollens funktion för samordning kan ge er möjlighet att samförlägga era ledningar med andra ledningsägare och på så sätt spara pengar.