Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Tillgänglighetsredogörelse för Ledningskollen.se

Post- och telestyrelsen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Ledningskollen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Under 2024 bygger vi om. Det innebär att Ledningskollen, som vanligtvis består av två delar; en del som inte kräver inloggning samt en del som kräver inloggning, under delar av året består av tre delar medan vi kör det gamla systemet parallellt med det nya. 

I redogörelsen nedan förtydligar vi vilken del vi menar genom att skriva (ej inloggning), (kräver inloggning/Nya) eller (kräver inloggning/Gamla).

När all funktionalitet och alla användare är flyttade till det nya systemet kommer vi att stänga ner det gamla. Det innebär att de tillgänglighetsbrister som är förknippade med det gamla systemet kommer att försvinna under 2024.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ledningskollen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via kontaktformuläret. Du kan också kontakta oss via e-postadressen .

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Denna webbplats är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven (ej inloggning)

Problem vid användning utan synförmåga

 • Pdf-filen “Folder om Ledningskollen” på sidan Informationsmaterial är inte tillgänglighetsanpassad och har brister när det gäller hur skärmläsare läser och uppfattar informationen.
   

Bristande förenlighet med lagkraven (kräver inloggning/Nya)

Problem vid användning utan synförmåga

 • Den centrala uppgiften i Ledningskollen är att markera ett arbetsområde på kartan. Utan synförmåga kommer detta vara en svår uppgift. Vi planerar att genomföra vissa förbättringar för att underlätta för dessa användare, men kartan kommer dock inte bli fullt tillgänglighetsanpassad och är undantagen från lagkravet, se stycke ”Kartvyn när man skapar ärende (kräver inloggning)”.

 • Exporterade dokument i PDF-format

 • E-post

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Den centrala uppgiften i Ledningskollen är att markera ett arbetsområde på kartan. Med nedsatt finmotorik eller styrka kan detta vara en svår uppgift. Vi planerar att genomföra vissa förbättringar för att underlätta för dessa användare, men kartan kommer dock inte bli fullt tillgänglighetsanpassad och är undantagen från lagkravet, se stycke ”Kartvyn när man skapar ärende (kräver inloggning)”.

 

Bristande förenlighet med lagkraven (kräver inloggning/Gamla)

Tillgänglighetsanpassningen av Ledningskollen i inloggat läge är inte fullständigt. Prioritering av anpassning har skett utifrån antalet användare i varje användarkategori samt deras kunskap om Ledningskollen. Anpassning av flödet för att skapa ledningsanvisningsärende för privatpersoner samt de sidor som är gemensamma för alla användare har därför prioriterats högst.

Följande sidor är tillgänglighetsanpassade:

 1. Inloggningssidan

 2. Skapa nytt konto

 3. Ärendelistan

 4. Välkomstsidan

 5. Header och meny

 6. Skapa ledningsanvisningsärende för privatpersoner

 7. Kvittenssidan (alla ärendetyper)

Följande sidor, för privatpersoner samt gemensamma sidor för alla användare, är ej helt tillgänglighetsanpassade:

 1. Ärendeöversikten

 2. Godkännande av riktlinjer och personuppgifter

 3. Du får inte skapa fler ärenden

 4. Exporterade dokument i PDF-format

 5. E-post

 6. Mina inställningar

 7. Hantera Mobilt BankID

Övriga sidor rör användare som använder Ledningskollen i professionellt syfte. Dessa sidor är tillgänglighetsanpassade i varierande grad, men ej testade enligt alla riktlinjer i WCAG 2.1.

Problem vid användning utan synförmåga

 • De sidor som inte är tillgänglighetsanpassade har brister när det gäller hur skärmläsare läser och uppfattar informationen.

 • Den centrala uppgiften i Ledningskollen är att markera ett arbetsområde på kartan. Utan synförmåga kommer detta vara en svår uppgift. Vi planerar att genomföra vissa förbättringar för att underlätta för dessa användare, men kartan kommer dock inte bli fullt tillgänglighetsanpassad och är undantagen från lagkravet, se stycke ”Kartvyn när man skapar ärende (kräver inloggning)”.

 • Navigering med hjälp av tangentbord för att skapa ledningsanvisningsärende för privatperson fungerar på alla sidor i flödet förutom den sista sidan.

Problem vid användning med nedsatt syn

 • De sidor som inte är tillgänglighetsanpassade har brister när det gäller hur skärmläsare läser och uppfattar informationen.

 • De sidor som inte är tillgänglighetsanpassade kan ha brister när det gäller textstorlek och kontrast.

 • Navigering med hjälp av tangentbord för att skapa ledningsanvisningsärende för privatperson fungerar på alla sidor i flödet förutom den sista sidan.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • De sidor som inte är tillgänglighetsanpassade kan ha brister när det gäller kontrast.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Den centrala uppgiften i Ledningskollen är att markera ett arbetsområde på kartan. Med nedsatt finmotorik eller styrka kan detta vara en svår uppgift. Vi planerar att genomföra vissa förbättringar för att underlätta för dessa användare, men kartan kommer dock inte bli fullt tillgänglighetsanpassad och är undantagen från lagkravet, se stycke ”Kartvyn när man skapar ärende (kräver inloggning)”.

 • Navigering med hjälp av tangentbord för att skapa ledningsanvisningsärende för privatperson fungerar på alla sidor i flödet förutom den sista sidan. 

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Den centrala uppgiften i Ledningskollen är att markera ett arbetsområde på kartan. Med nedsatt rörlighet kan detta vara en svår uppgift. Vi planerar att genomföra vissa förbättringar för att underlätta för dessa användare, men kartan kommer dock inte bli fullt tillgänglighetsanpassad och är undantagen från lagkravet, se stycke ”Kartvyn när man skapar ärende (kräver inloggning)”.

 • Navigering med hjälp av tangentbord för att skapa ledningsanvisningsärende för privatperson fungerar på alla sidor i flödet förutom den sista sidan.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Filmer (ej inloggning)

Vi har ett litet antal filmer på webbplatsen som är skapade före 23 september 2020. För dessa filmer gäller nedanstående:

 • De flesta filmer är inte textade.

 • Inga filmer är syntolkade.

 • Inga filmer har text som beskriver videofilmernas innehåll.

 

Kartvyn när man skapar ärende (kräver inloggning)

Webbtillgänglighetsdirektivet gäller endast internetkartor och karttjänster avsedda för navigation. Ledningskollens kartvy är undantagen från lagens tillämpning, se 9 § 2 p SFS 2018:1937.

Självklart arbetar vi ändå för att göra våra tjänster tillgängliga för så många användare som möjligt. 

Oskäligt betungande anpassning

Ledningskollen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Filmer (ej inloggning)

För filmmaterial som utgörs av skärminspelningar av mjukvarugränssnitt gör vi bedömningen att det är oskäligt betungande att lägga resurser på att i detalj beskriva gränssnittets utformning i en separat syntolkning, eftersom den som har svårt att se filmen troligen inte heller förlitar sig enbart på gränssnittets visuella utformning utan kompletterar detta med hjälpmedel såsom skärmläsare. Filmerna är dock meningsfulla även för dessa användare, och enligt våra tester är gränssnittet möjligt att uppfatta, hanterbart, begripligt och robust även för den som använder skärmläsare.

Mobilanpassad webbplats (kräver inloggning)

Den mobilanpassade webbplatsen för att skapa ärenden lanserades 2013 och har många tillgänglighetsbrister. Vi kommer inte att göra några tillgänglighetsanpassningar i denna tjänst. En ny mobilanpassad webbplats har utvecklats och används nu av privatanvändarna. Under 2024 kommer resterande användargrupper att flyttas till den nya mobilanpassade webbplatsen.

Ärendekartorna (kräver inloggning)

Den gamla Ärendekartan uppfyller inte tillgänglighetskraven eftersom den kräver att användaren kan se samt har viss motorisk precision. Tjänsten används endast för samordningsärenden som faller under lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (UBL) och används därför av ett litet antal professionella användare. Den gamla Ärendekartan kommer inte att tillgänglighetsanpassas. 

Den nya Ärendekartan är tillgänglig men har i dagsläget inte alla funktioner som den gamla Ärendekartan har. Till dess att den nya Ärendekartan är färdigutvecklad kommer båda tjänsterna att vara i drift.

Pdf med teckenförklaring

Pdf:en med teckenförklaring för kartan är inte tillgänglig. Vi bedömer det som oskäligt betungande att tillgängliggöra pdf:en eftersom filen beskriver tecken i kartan, en funktion som är undantagen från tillgänglighetskraven och som inte kan användas om man inte kan se.

Hur vi testat webbplatsen

www.ledningskollen.se (ej inloggning)

Företaget som levererar webbplatsen har genomfört en granskning av www.ledningskollen.se. 

Senaste bedömningen gjordes den 7 september 2020.

Granskningsmetod: Expertis samt diverse tillgänglighetsverktyg.

Ella.ledningskollen.se (kräver inloggning)

Vi har gjort en intern testning.

Senaste bedömningen gjordes den 26 mars 2024.

Granskningsmetod: Diverse tillgänglighetsverktyg.

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 mars 2024..