Kolla innan du gräver

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som du kan använda för till exempel:

  • att få reda på var ledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns

  • skydda ledningar mot avgrävningar

  • förenkla och samordna grävarbeten 

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnätOm ossIn EnglishOm kakor