Ledningskollen stängd fredag 25 maj kl 15.00 till lördag 26 maj kl 17.00

Under perioden 25 maj kl 15.00 t.o.m. 26 maj kl 17.00 kommer Ledningskollen att vara stängd då vi genomför arkivering av äldre ärenden.

Arkivering av ärenden görs 24 månader efter det datum då markarbetena i ärendet planerats vara klara. Vid arkivering flyttas ärendet ut från Ledningskollen och viss information såsom personuppgifter tas bort från ärendet. Ärendet lagras därefter i arkivet, som enbart är åtkomligt av Ledningskollens personal, ytterligare en tid.

Efter att denna inledande arkivering genomförts 25-26 maj kommer Ledningskollen att börja arkivera ärenden löpande, en gång per dygn. Fortsättningsvis kommer användare som har skapat ärenden som ska arkiveras att få avisering via e-post en månad i förväg.

Kakor på Ledningskollen

Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder så kallade kakor för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Mer information om kakorna. Klicka på Jag godkänner kakor för att tillåta kakor.

Jag godkänner kakor

Så fungerar Ledningskollen för en kommun

En kommun kan ha många roller; ledningsägare, grävare, projektör med flera. Ledningskollen har flera funktioner som underlättar för all kommunal verksamhet som rör infrastruktur och grävarbeten.

Börja använda Ledningskollen 

För att använda Ledningskollen behöver man bli användare. Man kan bli användare som frågare (alltså den som skapar ärende om ledningsanvisning, projektering osv) eller gå med som ledningsägare (den som svarar på ärenden).

OBS! Innan du skapar ett konto. Kolla att ni inte redan är med. Sök här eller . Är ni redan med kan din kommuns Ledningskollsadministratör ge dig åtkomst till tjänsten.

Funktioner i Ledningskollen

Äger kommunen infrastruktur?

Är din kommun ledningsägare och vill skydda sina ledningar mot avgrävning? Läs mer på våra sidor för ledningsägare.

Jobbar ni med projektering?

Det är enkelt att få in projekteringsunderlag från ledningsägare med hjälp av Ledningskollen. Läs mer på våra sidor för projektörer.

Gräver ni?

Undvik avgrävningar! Det är inte lätt att veta var det finns i ledningar i marken. Ledningskollen hjälper till att koppla samman de som äger infrastruktur i marken med den som vill veta var den finns. Läs mer på våra sidor för grävare.

 

Ledningskollen drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Trafikverket och Svenska kraftnätOm ossIn EnglishOm kakor