Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Webbtjänst för att undvika avgrävningar

Ledningskollen är en tjänst för att minska antalet avgrävningar av ledningar, kablar och annan infrastruktur. Den som arbetar med att gräva eller schakta kan använda Ledningskollen för att snabbt och enkelt få korrekta underlag från alla berörda ledningsägare.

Ska du gräva på din egen tomt? 

En fråga når alla 

När du gör en begäran om ledningsanvisning/kabelanvisning (ledningsanvisningsärende) i Ledningskollen når din fråga alla berörda ledningsägare i området som är med i Ledningskollen. Över 1200 ledningsägare (däribland alla de stora ledningsägarna) är med i tjänsten.

Du minskar risken att gräva av andras ledningar

Det är inte lätt att veta vem som har ledningar i marken. Det finns många ledningsägare och nya tillkommer hela tiden. Genom att göra ledningsanvisningsärenden när du ska gräva minskar du risken att gräva av andras ledningar med de kostnader det innebär.

Det är kostnadsfritt

Tjänsten finansieras med offentliga medel. Att använda Ledningskollen, till exempel för att begära ledningsanvisning, kostar inget.

Du får rätt underlag

Genom att använda Ledningskollen och själv rita in på en karta var du vill gräva minskar du risken för missförstånd. Det ökar chansen att du får rätt underlag direkt och sparar tid.

Mer än ledningsanvisning

Det vanligaste skälet att någon använder Ledningskollen är för att begära ledningsanvisning/kabelanvisning. Men tjänsten kan också användas för samordning av markarbeten (samordningsärende) eller informationsutbyte vid planering av framtida projekt (projekteringsärende). 

Läs mer om samordningsärende. Ibland ställer beställare krav på att entreprenören ska undersöka samordningsmöjligheter. Detta man med fördel göras i Ledningskollen.

Läs mer om projekteringsärende 

Vill du börja använda Ledningskollen?

Läs hur du gör!

Använd Ledningskollen smart!