Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Skapa ett samordningsärende

Samordningsärenden används av den som vill erbjuda andra aktörer grävsamordning i samband med sina projekt eller av den som vill undersöka möjligheter till framtida samordning.

Frågan når alla ledningsägare som har infrastruktur i den berörda kommunen, inte bara på den plats frågan gäller. Ledningsägare vars bevakningsområde har blivit berört kommer att besvara samordningsärenden. För ledningsägare och aktörer som blivit berörda via ett intresseområde så är det frivilligt att svara. 

OBS: Är du intresserad av information om bygg- och anläggningsprojekt och samordningsmöjligheter i enlighet med utbyggnadslagen? Då ska du inte skapa samordningsärende, utan istället skapa bevakningsområden. Läs mer i manualen för bevakningsområden, pdf 2,16 MB, öppnas i nytt fönster).

Nedan går vi igenom hur man skapar ett samordningsärende, steg för steg.

Obs:  Du måste bli användare för att kunna använda Ledningskollen.

 

Välj ärendetyp

Här får användaren hjälp att välja mellan Ledningsanvisning, Projektering, Samordning och Samhällsplanering.

Skärmdump av sidan "Välj ärendetyp".

Läs noga igenom de alternativ som presenteras och välj den ärendetyp som passar ditt ärende bäst. Vid samförläggning väljer du alternativet Samordning för att komma i kontakt med aktörer som har angivit att de är intresserade av samförläggning i ditt område.

 

Introduktion

Här finns nyttiga länkar samt information som är bra att känna till innan du skapar ditt ärende.

Skärmdump av sidan "Introduktion".

 • Ge ditt arbete en benämning. Ett tips är att använda en benämning som beskriver ditt arbete, t.ex. "Nedläggning av elledning". 

 • Du behöver även ange när den planerade samordningen beräknas att äga rum. Det kan vara svårt att veta exakt, men försök att ange så korrekt datumintervall som möjligt. Detta underlättar för de berörda aktörerna som då enklare kan fatta ett beslut om de vill vara med i ditt samförläggningsprojekt eller inte.

 

Ärendebeskrivning

Här anger du vad syftet med samordningen är.

Skärmdump av sidan "Ärendebeskrivning".

 • Ange den planerade schaktbredden. 

 • Ange minst ett syfte (kategorisering) med ditt arbete. Om du saknar en kategorisering som passar ditt ärende, så välj en närliggande kategorisering. Du kan med egna ord beskriva vad du tänker göra under ett senare skede i ärendeskaparprocessen.

 

Rita arbetsområde på karta

Siffror är utmarkerade i kartbilden. Under skärmdumpen finns förklaringar om vad verktyget vid siffrorna gör.

Skärmdump av sidan "Rita arbetsområde på karta".

 • Du behöver markera ut på en digital karta var arbetet ska ske. Detta så att systemet vet vilka aktörer som är intresserade av samordning i ditt område. Kartbilden har många funktioner, men här beskriver vi endast de mest användbara för ett samordningsärende. För utförlig information om kartan, se Ledningskollens detaljerade manual för frågare, pdf 4,2 MB, (öppnas i nytt fönster).

 
Nedan följer teckenförklaringen för kartans funktioner:

 1. Adressökfält. Skriv först postorten samt ett kommatecken, följt av gatuadress och gatunummer. Exempel: “Piteå, Åsgatan 27”. Tryck på adressen som dyker upp för att fokusera kartan på den angivna adressen.

 2. Funktion för att manuellt skriva in koordinater eller ladda upp arbetsområdet i en GIS-fil. Ledningskollen stöder filer i formaten DXF, Shape, GML samt Ledningskollens enkla filformat. Du kan använda koordinatformaten WGS84, RT90 samt SWEREF 99 TM.

 3. Kikarsiktet försöker fokusera kartan på din position. Denna funktion är ypperlig ifall du befinner dig på den adress där markarbetet ska äga rum. Tryck på ikonen för en automatisk fokusering på din plats.

 4. Verktyg för att markera områden på kartan. Välj mellan polygon, linjesträckning och cirkel. Klicka en gång på det verktyg som passar ditt ärende bäst. Klicka därefter i kartan för att börja markera området.

I detta exempel ska vi undersöka om det finns någon aktör som är intresserade av samordning på en ö, där mitt företag ska gräva ner en elledning. Vi använder oss därför av linjeverktyget då det passar detta ärende bäst.

 

En geometri är utmärkt med verktyget "Polygon".

Skärmdump av sidan "Rita arbetsområde på karta".

Klicka på området där du tänker påbörja ditt arbete. Markera därefter ut sträckningen och klicka på den sista punkten när du har för avsikt att avsluta linjen.

Högst upp till höger dyker det då upp en informationsruta om ditt område. Ange det maximala djupet som är aktuellt för ditt ärende.

När du har sparat ditt område klickar du på knappen "Spara". Du kan nu välja att markera ett nytt område eller gå vidare i processen genom att klicka på "Nästa".

 

Aktörer som berörs

Här kan du välja bort ärendemottagare ifall du redan har underlag från någon.

Skärmdump av sidan "Aktörer som berörs".

 • Ledningskollen hämtar information från det område du markerade och presenterar aktörer som är intresserade av samordning. Här får du möjlighet att välja bort aktörer, vilket kan vara användbart ifall du kontaktat någon utanför Ledningskollen.

 
OBS! Denna funktion bör endast användas om du är 100% säker på att en listad aktör inte är intresserad av samordning i området eller om du redan har erhållit information från denne.

 

Svar och aviseringar

Tala om hur du vill att Ledningskollen notifierar dig om ditt ärende.

Skärmdump av sidan "Svar och aviseringar".

 • Ledningskollen skickar automatiskt ett mail när samtliga berörda aktörer har besvarat ditt ärende. Här kan du ange om du vill ha ytterligare aviseringar. Du kan välja att få ett e-postmeddelande varje gång en ledningsägare har besvarat ditt ärende och/eller ett SMS när samtliga aktörer bör ha besvarat ditt ärende.

 

Kompletterande information

Om du har information som du anser viktig, men som du inte talat om ännu, anger du det här.

Skärmdump av sidan "Kompletterande information".

 • Om du vet med dig att du har relevant information som rör ditt ärende, men som du inte ännu har talat om, så gör du det i det här steget. Exempel på detta kan vara en kategorisering som du saknade i början av processen, en detaljerad vägbeskrivning till området eller annat. Här bör du även skriva en liten beskrivning/presentation om avsikten med ärendet.

 • Ifall du har väsentlig information i en fil så kan du välja att bifoga den i ditt ärende.

 • Om du har en tidsplan kan du ange datum för olika milstolpar inom projektet. Även detta kan hjälpa aktörerna att ta ställning för om ditt ärende är av intresse för dom. Milstolpar kan exempelvis handla om när olika faser i projektet beräknas att inledas.

 

Ärendeöversikt

Ärendeöversikten visar allt jag angivit i ärendet. Jag kan redigera värdet genom att klicka på ikonen till höger.

Skärmdump av sidan "Ärendeöversikt".

 • Innan ärendet skickas in så har du möjlighet att kontrollera samtliga uppgifter som du har angivit. Om något behöver redigeras så kan du klicka på ikonen med papper och penna som visas längst till höger i skärmen. 

 
När du har kontrollerat att allt stämmer klickar du på knappen "Slutför". Observera att det inte går att redigera eller lägga till information när ärendet är inskickat. Det är därför av yttersta vikt att du säkerställer att all information är korrekt.

 

Skickat och klart!

Det finns även information om vad jag förväntas göra nu och vad som händer framöver.

Skärmdump som visar att ärendet är skapat

 • Ärendet är nu skapat och tilldelat de berörda aktörerna. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress som kontot är registrerat på. När du har erhållit samtliga svar så loggar du in i Ledningskollen och bekräftar svaren från de olika ledningsägarna.

 • När arbetet är utfört loggar du in i Ledningskollen och stänger ärendet. 

Var den här artikeln till hjälp?

Genom att trycka på Skicka så godkänner du att vi får behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur Ledningskollen hanterar personuppgifter.