Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Kakor på Ledningskollen.

Vanliga frågor och svar

För att kunna hjälpa dig behöver Ledningskollen behandla de personuppgifter du skriver i formuläret. Personuppgifter kommer att raderas efter 180 dagar. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att Ledningskollen behandlar dina personuppgifter, om samtycke är den enda grunden för behandlingen. Läs mer om hur Ledningskollen behandlar dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har.

Din fråga har skickats.

För dig som skall gräva

 • Ja, alla kan använda tjänsten. Det spelar ingen roll om du ska projektera en ny motorväg eller bara vill dra en ny elledning till din egen grindstolpe. Tjänsten fungerar för alla och är kostnadsfri att använda.

 • Tidigare har man haft möjlighet att ringa till vissa stora ledningsägare och få ledningsanvisning via telefon. Systemet med att kontakta varje ledningsägare via telefon har flera nackdelar som leder till avgrävningsskador för hundratals miljoner kronor varje år. Nackdelarna är att:

  - man själv måste veta vilka ledningsägare man ska ringa (det är lätt att missa någon)

  - det tar tid att ringa till många olika ledningsägare

  - du måste muntligen beskriva var du vill gräva (risken för missförstånd är stor)

  - ledningsägarna måste svara på ärenden som gäller platser där de inte har några ledningar.


  Genom att använda webbtjänsten Ledningskollen:

  - får du enkelt kontakt med flera ledningsägare på en och samma gång och minskar risken att du missar någon

  - slipper du sitta i telefon och vänta

  - slipper ledningsägarna hantera ärenden där de inte har ledningar

  - ritar du själv in det tänkta grävområdet på en digital karta, utan mellanhänder

 • Nej, vi ger inga sådana garantier. Men vi vet att systemet fungerar bra för de tiotusentals användare som nyttjar tjänsten idag. En förfrågan i Ledningskollen når alla ledningsägare som är med i webbtjänsten.

  Det har skett två avgrävningar i Uppsala län (som var pilotlän) där personer använt Ledningskollen.se för att kontrollera den tänka platsen. I det ena fallet grävde utföraren på fel ställe jämfört med vad ledningsanvisningen sade. I det andra fallet låg kablarna inte där ledningsägaren trodde. Sådana skador går inte att undvika, tror vi. Men generellt sett är Ledningskollen väldigt säker, säkrare än de telefonkontakter som tas idag för ledningsanvisning.

Fler frågor

Ledningsägare

 • Ledningskollen använder sig av två typer av områden: intresse- och bevakningsområden. Intresseområden talar om för systemet var ni har befintlig infrastruktur, medan bevakningsområden anger den yta där ni, i dagsläget, inte har infrastruktur men är intresserade av eventuell utbyggnad eller andra markarbeten.

  För att redigera områdena så loggar användaren med rollen 'Ledningsägare admin' in i Ledningskollen och klickar på 'Områden'. Här kan ni uppdatera både intresse- och bevakningsområden.

  Ärenden av typen Ledningsanvisning, Projektering och Samhällsplanering (samt Akutärenden när det lanseras) mappar mot intresseområden och dessa ska besvaras.

  Ärenden av typen Samordning mappar mot bevakningsområden och ska besvaras. Observera att även Ledningsanvisning mappar mot bevakningsområden - dock råder det inget svarstvång för dessa ärenden.

  Glöm inte att spara inställningarna innan du lämnar sidan.

 • Om du får många ärenden som du måste hantera, är det bra om ser över hur stora intresseområden du har. Genom att minska dem, kan du också minska antalet ärenden. Du kan också använda Ledningskollens modul Ledningsägarmodulen, se länk, eller kontakta andra aktörer på marknaden som kan ha tjänster och program som kan hjälpa dig hantera ärenden i Ledningskollen.

  Ledningsägarmodulen

 • För att gå med som ledningsägare, kontakta vårt användarstöd på support@ledningskollen.se så hjälper de er igång. Läs mer på länken nedan.

  Gå med i Ledningskollen som ledningsägare

 • Kontakta användarstöd på support@ledningskollen.se för hjälp. Är nätet sålt för du gärna tipsa den nya ledningsägaren om fördelarna med att vara med i Ledningskollen.

  Kontakt