Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Chatt

Skapa ledningsanvisningsärende som privatanvändare

För att få reda på var ledningar finns behöver du göra ett så kallat  ledningsanvisningsärende. När du skapat ärendet så skickas det till ledningsägare som kan ha ledningar i ditt arbetsområde. De kommer sedan att analysera ärendet och besluta om lämplig åtgärd för att skydda sina ledningar. De vanligaste åtgärderna är att de skickar dig ett underlag, t.ex. en karta, eller att de genomför en utsättning på plats. 

Det finns olika typer av ärenden i Ledningskollen. Ledningsanvisning är den enda ärendetyp där ledningsägarna godkänner att deras underlag får användas vid grävning och andra markarbeten.

Nedan går vi igenom hur man skapar ett ledningsanvisningsärende, steg för steg. 

(Denna sida är tänkt som en hjälp om du behöver den. Vill du så kan skapa konto direkt och göra ditt ärende. Se länk nedan.)

Vill du istället se en film om hur man skapar ärende?

Obs: Du måste skapa konto och logga in för att kunna skapa ärenden Ledningskollen. 

Ärendelistan

Här ser du dina ärenden. Du kan filtrera dina ärenden. Högst upp till höger finns en knapp för att skapa ett nytt ärende.

Skärmdump av sidan "Ärendelistan".

 • När du loggar in i Ledningskollen presenteras din ärendelista. Om du inte har skapat något ärende tidigare så kommer listan att vara tom, vilket visas i exemplet ovan. När du har skapat ditt första ärende så kommer det att visas när du loggar in. Du kan klicka på ditt ärendenummer för att komma till en översikt där du ser vilka som har svarat, beräknad svarstid och all information som du angav när du skapade ärendet.
   

Klicka på "Skapa ärende" för att påbörja ditt ärende.

 

Välkommen till Ledningskollen

Här finns länkar med viktig information som du bör ta del av innan du skapar ditt ärende.

Skärmdump av sidan "Välkommen till Ledningskollen".

 • Läs igenom introduktionen om hur du skapar ett ärende i Ledningskollen. Om du känner dig osäker kan du klicka på länkarna för att se en instruktionsvideo eller bli länkad till den här snabbmanualen.
   

Klicka på "Skapa ärende" när du känner dig redo.

 

Arbetsperiod

Här anger jag när mitt arbete ska gälla. En kalender är placerad i mitten av sidan.

Skärmdump av sidan "Arbetsperiod".

 • Du behöver ange när markarbetet ska genomföras. Detta eftersom vissa utsättningar och underlag (kartor) som du erhåller endast är giltiga under en begränsad tid. Ett ledningsanvisningsärende kan maximalt ha ett tidsspann på 30 dagar. Om arbetet beräknas pågå under en längre tid behöver du dela upp ärendet i olika etapper. Arbetet kan tidigast påbörjas två dagar efter dagens datum.
   

När du är klar går du vidare med "Nästa".

 

Arbetsbeskrivning

Här anger du vad syftet med ditt arbete är och vilka metoder du tänker använda. Sidan har flervalsalternativ.

Skärmdump av sidan "Arbetsbeskrivning".

 • Ange minst ett syfte med ditt arbete. Om du saknar en kategorisering som passar ditt ärende, så välj en närliggande kategorisering. Du kan med egna ord beskriva vad du tänker göra under ett senare skede i ärendeprocessen.

 • Du behöver även ange hur du planerar att utföra markarbetet. Välj minst ett av de alternativ som presenteras. Om din arbetsmetod inte står listad väljer du alternativet "Annat".
   

När du är klar går du vidare med "Nästa".

 

Rita arbetsområde på karta (del 1 av 4)

En hjälpruta visas första gången du besöker sidan. Du kan klicka på stegindikatorn i vänster för att öppna den igen.

Skärmdump av sidan "Arbetsområde".
Hjälpen visas första gången jag besöker sidan.

 • Detta steg finns också beskrivet i en video (Spola till 4:25)

 • Om det är första gången du använder Ledningskollen visas en hjälpruta för att underlätta navigeringen och förklara funktionerna i kartan. Läs igenom hur du markerar arbetsområden eller linjesträckningar i kartan. När du är klar klickar du på "Stäng". Du kan när som helst ta upp hjälpen igen genom att klicka på "Instruktion - Skapa arbetsområde" i stegindikatorn till vänster.

 

Rita arbetsområde på karta (del 2 av 4)

Skärmdump som beskriver kartans funktioner. Olika siffror i skärmdumpen beskriver olika funktioner.

Skärmdump av sidan "Arbetsområde".
Siffrorna förklarar funktionerna i kartan.

1) Ritverktygen som kan användas. Ritverktygen beskrivs i tur och ordning samt lämpliga användningsområden.
 
A) Polygonverktyget används för att markera en yta. Detta är det vanligaste verktyget och varje klick med musen sätter ut en ny punk i din geometri. Klicka på första punkten i polygonen för att sluta området. Du kan då justera polygonen genom att klicka och dra i polygonens hörn.
 
B) Linjeverktyget används för att markera en sträcka. Verktyget används främst för t.ex. schaktning i en linje, arbete längs diken och dylikt. Verktyget kan INTE användas för att ringa in ett område.
 
C) Cirkelverktyget används främst vid borrning, pålning eller andra arbeten där man arbetar med cirkelformade ytor.

2) De områden som du gjort via någon av de tidigare verktygen dyker upp under rubriken "Skapade arbetsområden". Här kan du redigera informationen, eller formen på området, genom att trycka på penn-ikonen.
 
3) Hjälpfunktioner för att rita i kartan. Du kan visa instruktionen igen eller få en detaljerad genomgång med rithjälpen. Om du föredrar videohjälp kan du titta på vår instruktionsvideo.
 
4) Verktyg som hjälper dig i ditt ärende. Håll med muspekaren över ikonen för att få detaljerad information om vad de olika knapparna gör.
 
5) Möjlighet att växla mellan flygfoto och grafisk karta, samt möjlighet att tända upp fastighetsgränser.

 

Rita arbetsområde på karta (del 3 av 4)

Skärmdump som visar ett utritat arbetsområde som är skapat med verktyget "Polygon".

Skärmdump av sidan "Arbetsområde".
Arbetsområde utritat med verktyget "Polygon".

 • När du har markerat ut ditt område så visas en sammanfattning på del 2) av kartan (se föregående steg i den här manualen). Klicka på rullgardinslistan för att välja hur djupt du maximalt kommer att gräva inom detta område. I det här skedet kan du dra i polygonens vita hörn för att justera området.
   

Då du är klar klickar du på "Spara".

 

Rita arbetsområde på karta (del 4 av 4)

Skärmdump som sammanfattar dina utmarkerade arbetsområden.

Skärmdump av sidan "Arbetsområde".
När du skapat dina områden visas en dialogruta som bekräftar detta.

 • Studera ditt sparade område så att det ser rätt ut. Kontrollera att du har markerat hela ditt tilltänkta arbetsområde, annars kan det hända att alla dina ledningar inte blir utsatta, vilket vållar extraarbete för dig men även för ledningsägarna.

 • När du är nöjd går du vidare med "Nästa", i annat fall kan du lägga till fler geometrier genom att skapa fler geometrier med något av ritverktygen.

 

Kontaktuppgifter

Du kan välja att bli kontaktad via e-post eller post. Här anger du även kontaktuppgifter till den som kan möta en utsättare.

Skärmdump av sidan "Kontaktuppgifter".

 • Ange hur du vill erhålla underlag/kartor. Vi rekommenderar e-post eftersom underlagen levereras direkt och postgången med papperspost kan ta ett par dagar.

 • Ledningsägarna kan besluta om utsättning, vilket innebär att de markerar ledningarnas läge med sprayfärg eller pinnar i marken. Du behöver därför ange en kontaktperson som ledningsägarna kan ta kontakt med ifall det blir aktuellt.
   

Gå sen vidare med "Nästa".

 

Komplettering

På sidan kan du ange kompletterande information samt fastighetsbeteckning.

Skärmdump av sidan "Komplettering".

 • Om du vet med dig att du har relevant information som rör ditt ärende, men som du inte ännu har talat om, så gör du det i det här steget. Exempel på detta kan vara en kategorisering som du saknade i början av processen, en detaljerad vägbeskrivning till området eller annat.

 • Om arbetet ska ske på en fastighet kan du även ange fastighetsbeteckning. Du har även möjlighet att bifoga en fil som innehåller relevant information om ärendet.
   

Klicka på "Nästa" för att komma till sammanställningen.

 

Sammanställning

På sidan kan användaren redigera information som tidigare angivits genom att klicka på knappen "Redigera".

Skärmdump av sidan "Sammanställning".

 • Innan ärendet skickas in så har du möjlighet att kontrollera samtliga uppgifter som du har angivit. Om något behöver redigeras så kan du klicka på knappen "Redigera" som visas längst till höger i skärmen. 

 • När du har kontrollerat att allt stämmer klickar du på knappen "Skapa". Observera att det inte går att redigera eller lägga till information när ärendet är inskickat. Det är därför av yttersta vikt att du säkerställer att all information är korrekt.
   

Observera att det går att scrolla i skärmen.

 

Ärendet skapat

Här finns information om hur du kontaktar ledningsägare, länkar till ditt ärende och annan information.

Skärmdump som visar att ärendet är skapat och vad du nu förväntas göra.

 • Ärendet är nu skapat och tilldelat de berörda ledningsägarna. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress som kontot är registrerat på. När du har erhållit samtliga svar så loggar du in i Ledningskollen och bekräftar svaren från de olika ledningsägarna. När alla svar är bekräftade och du anser dig ha tillräckligt med information för att utföra arbetet utan att skada ledningarna så kan du påbörja ditt markarbete.

 • När arbetet är utfört loggar du in i Ledningskollen och stänger ärendet. 

Var den här artikeln till hjälp?

Genom att trycka på Skicka så godkänner du att vi får behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur Ledningskollen hanterar personuppgifter.