Instruktionsfilm för privatanvändare

Filmen nedan visar hur privatanvändare gör för att begära ledningsanvisning via Ledningskollen.

 

Textversion av vad som sägs i filmen.

Innehållsförteckning

  • 00:00  Genomgång av ärendelistan

  • 00:35  Information före ärendeskapandet

  • 00:59  Steg 1 av 6 - Arbetsperiod (när markarbetet ska utföras)

  • 01:35  Steg 2 av 6 - Arbetsbeskrivning (Syfte med markarbetet samt arbetstmetoder för detta)

  • 01:46  Steg 3 av 6 - Arbetsområde (Rita arbetsområde på digital karta)

  • 06:17  Steg 4 av 6 - Kontaktuppgifter (Kontaktuppgifter vid utsättning och leverans av kartor)

  • 07:04  Steg 5 av 6 - Komplettering (Information om ditt ärende som du ännu inte har angivit)

  • 07:38  Steg 6 av 6 - Sammanställning (Granska ditt ärende innan du skapar det)

  • 08:38  Ditt ärende har skapats / Vad händer nu?

Var den här artikeln till hjälp?