Instruktionsfilm för privatanvändare

Filmen nedan visar hur privatanvändare gör för att begära ledningsanvisning via Ledningskollen.

Du måste ha ett konto för att begära ledningsanvisning. Skapa konto här.

Textversion av vad som sägs i filmen.

Innehållsförteckning

  • 00:00  Genomgång av ärendelistan

  • 00:35  Information före ärendeskapandet

  • 00:59  Steg 1 av 6 - Arbetsperiod (när markarbetet ska utföras)

  • 01:35  Steg 2 av 6 - Arbetsbeskrivning (Syfte med markarbetet samt arbetstmetoder för detta)

  • 01:46  Steg 3 av 6 - Arbetsområde (Rita arbetsområde på digital karta)

  • 06:17  Steg 4 av 6 - Kontaktuppgifter (Kontaktuppgifter vid utsättning och leverans av kartor)

  • 07:04  Steg 5 av 6 - Komplettering (Information om ditt ärende som du ännu inte har angivit)

  • 07:38  Steg 6 av 6 - Sammanställning (Granska ditt ärende innan du skapar det)

  • 08:38  Ditt ärende har skapats / Vad händer nu?

Var den här artikeln till hjälp?