Textversion av Så här begär du ledningsanvisning

När du loggar in i Ledningskollen visas din ärendelista. Eftersom det är första gången jag loggar in så är ärendelistan tom. För att enkelt kunna navigera och sortera mina ärenden finns tre knappar:

  • Alla Mina ärenden visar alla ärenden som jag skapat i Ledningskollen

  • Pågående ärenden visar alla ärenden som för tillfället är öppna och aktuella

  • Stängda ärenden visar alla mina ärenden som är avslutade

Jag klickar på "Skapa ärende" högst upp till höger för att skapa mitt ärende.

En sida med nyttig information visas.  Här finns också länkar till mer information samt knapparna "Mina ärenden" och "Skapa ärende". Vi rekommenderar att du läser igenom sidan innan du börjar att skapa ditt ärende. När jag har läst detta och eventuellt klickat på någon av länkarna för att läsa mer så klickar jag på "Skapa ärende".

Steg 1 av 6 - Arbetsperiod

I vänsterspalten visas vilket steg du är på i processen för att skapa ditt ärende. Stegindikatorn finns med på varje sida och du kan använda den för att gå tillbaka i processen om du vill.

Mitt på sidan finns en kalender. Ledningsägarna behöver veta när jag ska utföra mitt markarbete. I kalendern väljer jag mitt planerade startdatum och i rullisten till höger anger jag hur många dagar mitt arbete beräknas pågå. När jag har gjort detta går jag vidare genom att klicka på "Nästa".

Steg 2 av 6 - Arbetsbeskrivning

På sidan finns ett antal kryssrutor för olika arbetssyften och arbetsmetoder. Här behöver jag ange vad syftet med mitt arbete är, samt vilka arbetsmetoder som jag planerar att använda. Jag måste välja minst ett syfte och minst en arbetsmetod.

I det här exemplet ska jag gräva med grävmaskin för att göra en grund för ett gästhus dit jag även ska dra el. Jag markerar därför "El" samt "Nybyggnation" under Arbetssyfte och väljer "Maskinschaktning" under Arbetsmetod.

När jag är klar går jag vidare med genom att klicka på "Nästa".

Steg 3 av 6 - Arbetsområde

Jag behöver tala om för ledningsägarna var mitt arbete ska ske. Detta gör jag genom att markera mitt arbetsområde på den digitala kartan på sidan. En hjälpruta visas första gången jag kommer till kartsteget. När jag har läst igenom detta klickar jag på "Stäng". Om jag vill se hjälpen igen klickar jag på "Instruktion - Skapa arbetsområde" i stegindikatorn till vänster. Här finns även en länk till den här instruktionsfilmen samt ett hjälpmedel som beskriver kartans funktion.

Längst ner till höger i kartbilden finns en lagerväljare. Med denna kan jag växla mellan flygfoton och en grafisk karta samt tända fastighetsgränser. Olika kartor kan vara olika detaljerade beroende på var du ska utföra ditt arbete. Generellt sett är flygfoto lättare att använda i bebyggt område och den grafiska kartan brukar vara lättare vid arbete med obyggd terräng.

Längst ner till vänster i kartbilden finns verktyg som hjälper mig att navigera i kartan. Det översta är en funktion som centrerar kartan på mina utritade områden. Därefter en knapp som fokuserar kartan på min position, vilket är praktiskt ifall du befinner dig på den plats där du ska utföra markarbetet.

Det kan hända att du måste godkänna att Ledningskollen efterfrågar din plats ifall du vill använda den här funktionen. Det är ingen data som sparas utan används endast för att hitta din plats på kartan. Det finns även ett mätverktyg för att mäta avstånd samt möjligheter att zooma i kartan.

Om du inte befinner dig där arbetet ska ske kan du söka efter adressen högst upp till höger.

Det är viktigt att du skriver adressen på ett sätt så systemet förstår det. Skriv adressen med gatunamnet följt av ett mellanslag och ett husnummer, sen ett kommatecken och ett mellanslag, därefter orten. I det här fallet befinner jag mig inte på samma plats som arbetet ska utföras så jag skriver in adressen manuellt. Adressen dyker upp i sökträffen och jag klickar på den för att kartan ska fokusera på den adressen.

När du har positionerat kartan så att du ser området där du ska gräva så använder du något av verktygen högst upp till vänster för att märka ut detta. Du kan välja mellan en polygon, en linjestreckning och en cirkel. Jag börjar med verktyget polygon för att markera ut var grunden till mitt gästhus ska vara. Polygonverktyget är ofta det enklaste att använda och fungerar bra för de flesta markarbeten.

Jag klickar en gång på verktyget och sedan i kanten på mitt område. Jag rör musen och klickar varje gång som området svänger. När jag har ringat in området klickar jag på den första punkten för att sluta området. I det här skedet kan jag redigera området genom att hålla inne musknappen och dra i hörnen på figuren.

När jag är nöjd väljer jag grävdjup i rutan uppe till höger och trycker på "Spara".

Jag ska även ansluta el till mitt gästhus och väljer därför verktyget Linjestreckning. Jag börjar med att markera ut var jag ska börja gräva och klickar sedan varje gång som jag vill lägga till en vinkel i min linje. När jag är nöjd klickar jag på den sista punkten för att avsluta linjen och väljer grävdjup högst upp till höger.

När jag har sparat mitt område går jag vidare med "Nästa". En sammanfattning om mina områden visas och jag klickar på Godkänn för att komma vidare i processen.

Steg 4 av 6 - Kontaktuppgifter

På sidan visas olika fält för kontaktuppgifter. Här anger jag hur jag vill ha svar från ledningsägarna. Jag kan välja mellan e-post och post. E-post är förvalt och jag låter det stå kvar då jag tycker att det är smidigare än postgång.

En utsättning innebär att personal från ledningsägarna kommer ut på plats och markerar var ledningen går. Ifall detta blir aktuellt i ditt ärende så behöver ledningsägarna kontaktuppgifter till en person som kan möta upp dom för markering av ledningarna. I mitt fall är det jag själv, så jag låter mitt namn och telefonnummer stå kvar.

Jag går sedan vidare genom att klicka på "Nästa".

Steg 5 av 6 - Komplettering

På sidan visas två formulärfält. Om du har information om ditt markarbete som kan underlätta för ledningsägarn så anger du det här. I det här exemplet har jag redan angett all information som är relevant så jag skriver inget i det här fältet.

Jag vet vilken fastighetsbeteckning som arbetet ska utföras på så jag anger det i fältet Fastighetsbeteckning.

När jag har gjort detta klickar jag på "Nästa" för att gå vidare.

Steg 6 av 6 - Sammanställning

 
Nu är jag nästan klar med mitt ärende! Här visas en sammanställning av all information jag angivit under tidigare steg. På den här sidan kontrollerar jag så att all information jag angivit är korrekt. Om något behöver bytas ut så klickar jag på knappen "Redigera" för att komma till steget där detta kan ändras. I det här exemplet har jag insett att jag behöver 30 dagar på mig, så jag klickar på "Redigera" under "Arbetsperiod".

När jag har korrigerat detta klickar jag på Sammanställning i stegindikatorn till vänster för att komma tillbaka till sammanställningen. Jag kontrollerar att min ändring är sparad och att allt ser bra ut. När jag är nöjd klickar jag på "Skapa" och bekräftar att jag vill skicka in ärendet.

Ditt ärende har skapats! 

Här visas information om vad som händer nu och vad du förväntas göra. Ärendet är nu inskickat och du ska nu invänta att ledningsägarna behandlar ditt ärende. Du kan när som helst logga in i Ledningskollen och klicka på ditt ärendenummer i ärendelistan för att se översikten samt vad ledningsägarna har svarat.

Vid frågor kring dina underlag eller utsättningar kontaktar du den ledningsägare som har lämnat detta. Kontaktuppgifter till ledningsägaren finns på ärendeöversikten och visas när du håller muspekaren över brevikonen näst intill ledningsägarens namn.

Du kan påbörja ditt markarbete när alla berörda ledningsägare har svarat. Svaren ska bekräftas innan markarbetet påbörjas, vilket görs genom knappen "Bekräfta" bredvid ledningsägarens namn. När markarbetet är slutfört stänger du ärendet genom att klicka på "Stäng" och följer instruktionerna.

Var den här artikeln till hjälp?