Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

De olika ärendetyperna

Ledningskollen kan hjälpa till med flera saker. Det vanligaste är att någon ska utföra eller låta utföra ett arbete i mark och vill veta var i marken ledningarna finns. Men tjänsten kan också användas för samordning av markarbeten eller informationsutbyte vid planering av framtida projekt.

Det finns fyra typer av ärende som du skapa i Ledningskollen:

  • Ledningsanvisning - den vanligaste typen. 4 av 5 ärenden är ledningsanvisningsärenden.

  • Projektering

  • Samordning

  • Samhällsplanering - används bara av kommuner och andra myndigheter

Ledningsanvisning

Illustration av grävmaskin

Ärendetypen Ledningsanvisning används av den som ska utföra eller låta utföra arbete i mark och vill veta var ledningar finns för att undvika avgrävningar. Ledningsanvisning är den enda ärendetypen där ledningsägarna godkänner att deras underlag används vid grävning och andra markarbeten. 

Ledningsanvisning är den ärendetyp som används absolut mest och kallas även kabelanvisning.

När du skapar ett ledningsanvisingsärende når din fråga alla ledningsägare som angett att de har infrastruktur i närheten. Du får besked av ledningsägaren hur ledningsanvisningen kommer att utföras – antingen i form av en karta där ledningarna finns inritade eller en fysisk utsättning. Vid en fysisk utsättning kommer en person ut till området och ritar ut ledningarnas läge på marken.

Så här skapar du ett ledningsanvisningsärende.

Projektering 

Illustration av person som bär på ritningar

Projekteringsärenden används av den som behöver information om befintlig infrastruktur men inte ska utföra något markarbete i närtid, till exempel för planering av ett framtida markarbete eller projektering. Några exempel på användare av denna ärendetyp är projektörer, byggherrar och byanät.

Projekteringsärenden når alla ledningsägare som angett att de har infrastruktur i närheten. De svar som ledningsägare lämnar på projekteringsärenden är inte godkända att användas vid grävning eller annat markarbete. Ofta svarar ledningsägarna med CAD- eller GIS-filer, men vill du bara ha en PDF som visar befintliga ledningar kan du välja detta alternativ. OBS: Vissa ledningsägare tar betalt om du vill ha underlag för ett projekteringsärende i ett vektoriserat filformat.

Så här skapar du ett projekteringsärende.

Samordning 

Illustration av handskakning

Samordningsärenden används av den som vill erbjuda andra aktörer grävsamordning i samband med sina projekt eller av den som vill undersöka möjligheter till framtida samordning, till exempel för att minska kostnaderna.   

Frågan når alla ledningsägare som har infrastruktur i den berörda kommunen, inte bara på den plats frågan gäller. Ledningsägare vars bevakningsområde har blivit berört kommer att besvara samordningsärenden. För ledningsägare och aktörer som blivit berörda via ett intresseområde så är det frivilligt att svara. 

Så här skapar du ett samordningssärende.

Samhällsplaneringsärende

Illustration av byggarbetsplats

Samhällsplaneringsärenden används av den som arbetar med en detalj- eller översiktplan för en kommun eller myndighet och vill komma i kontakt med ledningsägare i aktuell kommun.

Denna ärendetyp används till exempel vid remisser och liknande. Frågan når alla ledningsägare som har infrastruktur i berörd kommun, men endast de direkt berörda på platsen måste svara.

Relaterad information