Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Så går en utsättning till

Utsättning innebär att en person från ledningsägaren kommer till platsen där grävningen ska ske och märker ut ledningens/kabelns läge på marken. På denna sida finns information om hur en utsättning går till.

Utsättare markerar med sprayfärg på gatan var ledningen finns.

Utsättare målar på asfalt.

När du begär ledningsanvisning och ledningsägaren har ledningar/kablar i närheten så gör ledningsägaren en bedömning: Antingen skickar man en karta som du kan gräva efter eller, om man inte är säker på exakt var ledningarna ligger, så gör man en utsättning. Då kommer kommer någon från ledningsägaren ut till grävplatsen och ritar ledningens läge på marken.

Så här går det till

När ledningsägaren bedömt att det ska göras en utsättning så får du besked om detta via Ledningskollen. Utsättaren kontaktar sedan dig (utanför Ledningskollen) och bestämmer tid för utsättningen. 

Vissa ledningsägare vill att du ska vara på plats när utsättningen sker. Prata med utsättaren om detta när du blir kontaktad.

OBS: Det kan ta några dagar att få en utsättning utförd. Se därför till att begära ledningsanvisning i god tid.

Olika metoder för att hitta ledningen

Utsättaren har olika tekniker för att se var den aktuella ledningen/kabeln ligger. De två vanligaste är aktiv sökning och magnetfältssökning. Vilken metod som används beror bland annat på vilken typ av ledning man letar efter (el, tele, fjärrvärme osv.) men också på andra faktorer som till exempel ledningslängd.
 

Utsättarens sökinstrument

Aktiv sökning används för bland annat elkablar och innebär att utsättaren kopplar på en utrustning på kabeln (i ett elskåp eller liknande) som skickar en signal som utsättaren kan hitta med ett sökinstrument. Utsättaren följer signalen och sprayar på marken för att markera var kabeln ligger. Vissa av de ledningar som som inte går att skicka en signal igenom har en särskild söktråd nedgrävd bredvid sig. Utsättaren skickar då en signal genom söktråden och kan på så sätt se var ledningen finns.

Magnetfältssökning är inte lika exakt som aktiv sökning och används när det inte går att skicka en signal via ledningen och det inte finns söktråd. Vid magnetfältssökning använder utsättaren ett instrument som hittar de magnetfält som skapas av vissa typer av ledningar.

OBS: De markeringar som utsättaren gör på marken markerar var ledningen/kabeln finns, inte var man ska gräva!

Markeringarna på marken

Ofta gör utsättaren markeringarna med sprayfärg men beroende på underlag kan också pinnar eller kritor användas.

Var den här artikeln till hjälp?

Genom att trycka på Skicka så godkänner du att vi får behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur Ledningskollen hanterar personuppgifter.