Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Rapportera ledningarnas ungefärliga läge till Ledningskollen (skapa kilometerrutor)

Ledningskollen har delat in Sverige i kilometerrutor som är 1x1 kilometer stora. När en ledningsägare går med i Ledningskollen så informerar ledningsägaren Ledningskollen vilka kilometerrutor som man har ledningar i. Mer än så vet inte Ledningskollen. Tjänsten är byggd för att vara säker – obehöriga ska inte kunna få tillgång till information om ledningars exakta läge.

Så här funkar kilometerrutorna

Illustration av karta med ledning.

1. Du ritar in era ledningar på en digital karta. Det går också bra att ladda upp en fil med informationen.

Illustration av karta med ledning och kilometerrutor.

2. Ledningarnas läge omvandlas till kilometerrutor.

Illustration av karta med markerade kilometerrutor.

3. Ledningskollen sparar ingen information om ledningarnas exakta läge.

Det finns tre sätt för en ledningsägare att meddela vilka kilometerrutor man har ledningar i:

  1. Rita på kartan i Ledningskollen. De inritade områdena omvandlas till kilometerrutor.

  2. Ladda upp ledningsnätet till Ledningskollen som filer, som sedan omvandlas till kilometerrutor. Filerna raderas.

  3. Använda Ledningsägarmodulen som skapar kilometerrutorna lokalt hos ledningsägaren och sedan laddar upp bara kilometerrutorna till Ledningskollen.

1. Rita på kartan i Ledningskollen

När ledningsägaren ritar in nätet i kartan i Ledningskollen omvandlas det till kilometerrutor och ingen information om ledningarnas exakta läge sparas. Att rita in ledningsnätet direkt i kartan i Ledningskollen fungerar bäst för ledningsägare med mindre ledningsnät eftersom det är relativt tidskrävande.

2. Ladda upp ledningnätet som filer

Finns ledningsnätet dokumenterat i GIS- eller CAD-format kan ledningsägaren ladda upp filerna till Ledningskollen. Ledningarnas lägen görs om till kilometerrutor och de uppladdade filerna raderas omedelbart. Följande filformat stöds:

  • AutoCAD DXF

  • GML

  • ESRI SHAPE

3. Använda Ledningsägarmodulen

Ledningsägarmodulen är en gratis programvara som ledningsägaren har installerad i sin IT-miljö, innanför sin brandvägg. 

Ledningsägarmodulen har två huvudsakliga funktioner: Dels att automatiskt filtrera bort ärenden som är ointressanta för ledningsägaren (med ännu större precision än utan modulen eftersom modulen vet exakt var ledningarna finns), dels att skapa och uppdatera kilometerrutorna i Ledningskollen. (Ibland används termen “intresseområde”. Ett intresseområde är flera sammanhängande kilometerrutor där en ledningsägare har ledningar.)

Så här skapar ledningsägarmodulen kilometerrutor:

  1. Ledningsägaren exporterar sitt ledningsnät som GIS-filer till Ledningsägarmodulen.

  2. Ledningsägarmodulen gör om det detaljerade linjenätet till kilometerrutor som laddas upp till Ledningskollen för att sparas som intresseområden.

Processbeskrivning av hur Ledningsägarmodulen fungerar

Ledningsägarmodulen gör om ledningsägarens ledningsnät till kilometerrutor och skickar bara kilometerrutorna till Ledningskollen.

Läs mer om ledningsägarmodulen.

Var den här artikeln till hjälp?

Genom att trycka på Skicka så godkänner du att vi får behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur Ledningskollen hanterar personuppgifter.