Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Ledningskollens utveckling 

Ledningskollen utvecklas kontinuerligt, inte minst utifrån de synpunkter som användarna framför. 

 • 2.1.0

  Detta är fjärde releasen i det vi kallat för nya Ledningskollen. Releasen innebär att organisationsfrågare nu även skapar samordnings- och samhällsplaneringsärenden i Nya Ledningskollen.

  Lanseringsdatum: 2024-06-11

  2.1.0
 • 8.3.0

  Denna release gäller "gamla" Ledningskollen och innebär framförallt att vi ändrar felaktig länkning mellan gamla och nya Ledningskollen.

  Lanseringsdatum: 2024-06-11

  8.3.0
 • 8.2.0

  Denna release gäller "gamla" Ledningskollen och handlar mestadels om anpassningar för nya Ledningskollen som håller på att lanseras i olika releaser under året.

  Lanseringsdatum: 2024-05-14

  8.2.0
 • 2.0.0

  Detta är tredje releasen i det vi kallat för nya Ledningskollen. I och med denna release så gör organisationsfrågare merparten av sina ärenden i nya Ledningskollen.

  Lanseringsdatum: 2024-05-14

  2.0.0
 • 1.1.0

  Detta är andra releasen i det vi kallat för nya Ledningskollen och innehåller buggrättningar, viss ny funktionalitet samt en del kod som ska användas av nästa release.

  Lanseringsdatum: 2024-04-17

  1.1.0
 • 8.1.0

  Denna release gäller "gamla" Ledningskollen och innehåller ändringar för BankID.

  Lanseringsdatum: 2024-04-16

  8.1.0
 • 1.0.0

  Detta är första releasen för nya Ledningskollen. Releasen innebär en helt ny kodbas och ett helt uppdaterat gränssnitt av Ledningskollen. Denna version gäller enbart privatanvändare.

  Lanseringsdatum: 2024-03-13

  1.0.0
 • 8.0.0

  I samband med denna release lanserades också en ny version av Ledningskollen på en helt ny teknisk plattform. Release 8.0.0 består av förändringar för att “gamla” och “nya” Ledningskollen ska fungera tillsammans.

  Lanseringsdatum: 2024-03-13

  8.0.0
 • 7.8.0

  I denna version tas pdf:er bort från e-postmeddelanden. Ändringarna påverkar varken ledningsägarmodulen eller API-integrationer.

  Lanseringsdatum: 2023-10-25

  7.8.0
 • 7.7.0

  I denna version har adressökningen för kartan kopplats om från Metrias API:er till Lantmäteriets API:er.

  Lanseringsdatum: 2022-12-19

  7.7.0
 • Visa fler
 • 7.6.0

  Denna version innehåller ett antal buggrättningar. Ändringarna i denna version påverkar varken ledningsägarmodulen eller API-integrationer.

  Lanseringsdatum: 2022-11-23

  7.6.0
 • 7.5.0

  I denna version har vi har uppdaterat hur vi granskar uppladdade filer, stängt API v2 och tagit bort möjligheten att använda Ledningskollens egen filformat för geometrier.

  Lanseringsdatum: 2022-09-26

  7.5.0
 • 7.4.0

  Version 7.4.0 innehåller ett stort antal buggfixar men också nya funktioner, till exempel att man nu kan ange vem man utför markarbetet åt.

  Lanseringsdatum: 2022-06-16

  7.4.0
 • 7.3.0

  Version 7.3.0 innehåller en mängd små förbättringar och ett stort antal buggfixar och texträttningar. Till exempel så ökas storleken på filerna man kan ladda upp från 5 MB till 20 MB. Dessutom går det nu att ladda upp filer av typerna DXF och DWG.

  Lanseringsdatum: 2021-11-01

  7.3.0
 • 7.2.0

  Version 7.2.0 innebär en uppgradering av tredjepartsprodukten FME. FME omvandlar GIS-filer mellan olika format för Ledningskollen.

  Lanseringsdatum: 2021-06-09

  7.2.0
 • 7.1.0

  Denna version innehåller mindre justeringar och förbättringar för Ledningskollen. Två viktiga förändringar handlar om stängning av ärenden som berör bevakningsområden.

  Lanseringsdatum: 2021-02-03

  7.1.0
 • 7.0.1

  I version 7.0.1 har vi gjort ett antal mindre ändringar som hjälper tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Versionen innehåller också ett antal buggfixar relaterade till version 7.0.

  Lanseringsdatum: 2020-10-21

  7.0.1
 • 7.0

  Version 7.0 handlar om förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar i enlighet med kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  Lanseringsdatum: 2020-09-22

  7.0
 • 6.4

  I denna version lanseras den nya ärendekartan. Funktionen visar alla ärenden som en ledningsägare fått in, oavsett ärendetyp (förutom UBL), på en karta.

  Lanseringsdatum: 2020-07-01

  6.4
 • 6.3.0-6.3.3

  I versionerna 6.3.0-6.3.3 fixas pdf-funktionalitet, förbättras registreringsprocessen för organisationer, släpps en fix för Ipad och Google Analytics lanseras.

  Lanseringsdatum: 2019-11-29

  6.3.0-6.3.3
 • 6.2

  Uppgraderingen förenklar för privatanvändare då de ska skapa ärende i Ledningskollen.

  Lanseringsdatum: 2019-07-02

  6.2
 • 6.1.1

  Uppgraderingen innehåller ingen ny funktionalitet utan rör huvudsakligen systemets interna funktioner som kommer att underlätta utvecklingen av nya funktioner.

  Lanseringsdatum: 2019-05-02

  6.1.1
 • 6.0

  I version 6.0 av Ledningskollen har vi byggt om systemet så att det ska uppfylla de krav som GDPR ställer.

  Lanseringsdatum: 2018-05-17

  6.0
 • 5.5

  I denna version lanseras bland annat funktionen att exportera ärendelistor till Excel. För rollerna ledningsägare admin och svarare går det nu också att söka ärende utefter geografi.

  Lanseringsdatum: 2018-04-11

  5.5
 • 5.4

  I och med denna uppdatering får Ledningskollen stöd för inloggning med hjälp av Mobilt BankID. Detta innebär en rad fördelar för tjänsten och dess användare.

  Lanseringsdatum: 2017-03-30

  5.4
 • 5.3

  Version 5.3 innebär främst förbättringar för de privatpersoner som använder Ledningskollen för arbete på/vid egen fastighet.

  Lanseringsdatum: 2016-10-27

  5.3
 • 5.2

  Tjänsten har anpassats ytterligare för att kunna användas i enlighet med Utbyggnadslagen (lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät). Bland anpassningarna finns till exempel justeringar av ärendetyperna projektering och samordning.

  Lanseringsdatum: 2016-07-01

  5.2
 • 5.1

  Ledningskollen har bland annat fått vissa anpassningar för att kunnas användas i enlighet med Utbyggnadslagen (lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät); nätinnehavare har fått nya inställningsmöjligheter som till exempel omfattar hur man önskar få formell begäran om tillträde till infrastruktur skickade.

  Lanseringsdatum: 2016-06-08

  5.1
 • 5.0

  Ny omarbetad guide för att skapa ärenden, nytt kartfönster och ritverktyg samt nya funktioner för att ansluta sig som ledningsägare och ärendemottagare. Med mera.

  Lanseringsdatum: 2016-03-16

  5.0
 • 4.5

  Denna version innebär bland annat en omarbetad funktion för att besvara ärenden och att man kan besvara ärenden som träffar bevakningsområden.

  Lanseringsdatum: 2015-11-25

  4.5
 • 4.4

  Nu kan du se fastighetsgränser i kartan när du skapar ärenden och Ledningskollen har förbättrat stöd för olika skärmstorlekar. Det är några av förbättringarna i den nya versionen.

  Lanseringsdatum: 2015-07-01

  4.4
 • 4.1

  Samordningsärenden baseras nu på bevakningsområden istället för hela kommuner och samordningsärenden får svarsplikt.

  Lanseringsdatum: 2014-12-15

  4.1
 • 4.0

  Nu kan även aktörer som inte äger eller förvaltar ledningar kan använda Ledningskollen för att få information om markarbeten. Det kan till exempel handla om blivande byanät men också om de inom kommuner som arbetar med tillståndsgivning och infrastruktursamordning. Version 4.0 innehåller även andra förändringar.

  Lanseringsdatum: 2014-11-17

  4.0
 • 3.4

  I version 3.4 av Ledningskollen.se har vi gjort förändringar i de verktyg som vårt användarstöd använder samt begränsat hur många öppna ärenden en användare med rollen frågare tillåts ha.

  Lanseringsdatum: 2014-07-15

  3.4
 • 3.3

  Nytt API och omarbetningar av ärendetyperna Samhällsplanering, Samordning och Projektering.

  Lanseringsdatum: 2014-06-03

  3.3
 • 3.0

  Ny ärendetyp – akutärende, aviseringsfunktion och nytt format på ärendenumren är nyheterna i version 3.0.

  Lanseringsdatum: 2014-04-15

  3.0
 • 2.4

  Version 2.4 innehåller en funktion för att skapa akutsvarsställen samt nya flygfoton.

  Lanseringsdatum: 2013-12-12

  2.4
 • 2.3

  Ledningskollen får nytt flöde för att skapa samordningsärenden, nya svarsalternativ för samordningsärenden, uppdaterad sida för val av ärendetyp, med mera.

  Lanseringsdatum: 2013-08-20

  2.3
 • 2.2

  Denna version innehåller många förbättringar, till exempel en statistikfunktion för ledningsägare, tydligare sida för val av ärendetyp och en uppdaterad ärendelista.

  Lanseringsdatum: 2013-05-23

  2.2
 • Mobil

  Nu släpper vi en mobilversion av Ledningskollen särskilt anpassad för smartphones. Här kan du skapa och hantera ledningsanvisningsärenden.

  Lanseringsdatum: 2013-02-27

  Mobil
 • 1.8

  Många nyheter i version 1.8: API, möjlighet att välja bort flera ledningsägare vid skapandet av en fråga, möjlighet att skicka vidare fråga till annat svarssställe med mera.

  Lanseringsdatum: 2012-07-04

  1.8
 • 2.0

  I version 2.0 har hela flödet för att skapa ett ärende uppdaterats för att förenkla och förtydliga för användaren vilka uppgifter man ska fylla i och varför. De olika stegen i att skapa ett ärende är nu uppdelade i fler steg som är enklare var för sig att förstå och utföra.

  Lanseringsdatum: 2012-06-26

  2.0
 • 1.95

  Denna version innehåller många nyheter. Bland annat är det nu enklare att använda flygfoton och vi har lagt till stöd för de tolv lokala zonerna i SweRef 99 samt förbättrat ärendemakuleringen.

  Lanseringsdatum: 2012-03-05

  1.95
 • 1.9

  Vi inför flygfoton, uppdaterar kartorna och ger alla användare tillgång till statistik i Ledningkollen. Version 1.9 innehåller även andra förändringar.

  Lanseringsdatum: 2012-01-21

  1.9