Version 2.4 

Version 2.4 av Ledningskollen.se kommer att driftsättas den 12 december. Den viktigaste nyheten rör akutsvarsställen.

Akutsvarsställen 

För att förbereda för nästa version av Ledningskollen (3.0) där akutärenden tas i bruk krävs vissa inställningar av ledningsägarna.
Det som behövs är att: 

  • Skapa ett akutsvarsställe eller flera om man inte redan har detta

  • Skriva in ett jourtelefonnummer för samtliga svarsställen så att frågare i akutärenden kan få information om var de skall vända sig, dygnet runt

  • Skriva in övrig information som visas för frågare i ärendevy och PDF, exempelvis vilka öppettider man har

Direktlänk till svarsställen för ledningsägare.

Skärmdump av inställningar för svarsställe med hjälptext för journummer

Inställningar för svarsställe med hjälptext för journummer

Flygfoton 

De flygfoton som de flesta använder när de skapar sina ärenden har förnyats, så att nybyggda hus och vägar är med. Detta underlättar för att orientera sig till rätt plats på kartan.

Påverkas vår web service-integration? 

Nej.

Påverkas vår Ledningsägarmodul? 

Nej.