Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 6.2

Version 6.2 av Ledningskollen kommer att releasas 2019-07-02 mellan kl 20.00 och kl 23.00.
Denna sida uppdaterades senast 2019-07-01 kl 17.00

Om version 6.2

Det viktigaste i version 6.2 är att vi förenklar för privatpersoner att skapa ärende, mer om det nedan. Vi har också passat på att göra några justeringar så att Ledningskollen fungerar bättre på mindre skärmar och vi har rättat ett par buggar, bland annat ska ledningsägare nu slippa få dubbla mejl med aviseringar och påminnelser. 

Av de nästan 200000 ärenden som skapades 2018 gjordes mer än 18 % av privatpersoner.  Att förenkla för privatpersoner att göra sina ärenden rätt är ett område som är prioriterat. I ett första steg förenklar vi nu för privatpersoner att skapa ärende genom att ändra tilltal i texter och rubriker och hur man anger information. 

Flödet för att skapa ett ärende som privatperson har förenklats. Det finns nu endast en ingång för att skapa ärende, ett ledningsanvisningsärende, men om användaren väljer ett datum långt fram i tiden blir användaren uppmanad att skapa ett projekteringsärende istället. Precis som tidigare, går privatanvändaren igenom ett antal steg i en wizard.

Uppdateringen innehåller endast uppdateringar av användargränssnittet. Stegen privatanvändaren går igenom för att skapa ett ledningsanvisningsärende är omstrukturerade och texter och information har uppdaterats.

För er med ledningsägarmodul...

Ni behöver varken uppdatera ledningsägarmodulen eller förändra några inställningar i samband med releasen av 6.2. 

Dock vill vi påminna om att det är viktigt att ni som använder ledningsägarmodulen alltid strävar efter att använda senaste version av modulen. Den version som ska användas är minst 1.4.x. 

För att se vilken version  modulen har loggar man in i Ledningskollen som ledningsägare admin och går sedan till inställningar => modulinställningar => modulloggar

Dokumentation och ny version av Ledningsägarmodulen finns tillgänglig på denna länk:  https://docs.ledningskollen.se/modul/

För er med integration...

Ledningskollens API påverkas inte av uppgraderingen till version 6.2.

Om ni ändå önskar testa er integration för att säkerställa att den inte påverkas av uppgraderingen så är Ledningskollens testmiljö för API uppdaterad till version 6.2 Testmiljön nås på https://test.ledningskollen.se/api/

Frågor och Önskemål om förändringar av Ledningskollen och Ledningskollens API skickas till Ledningskollens användarstöd på