Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 7.3.0

Version 7.3.0 lanserades 2021-11-01.

Om version 7.3.0

Versionen innehåller en mängd små förbättringar och ett stort antal buggfixar och texträttningar. Till exempel så ökas storleken på filerna man kan ladda upp från 5 MB till 20 MB. Dessutom går det nu att ladda upp filer av typerna DXF och DWG.

En annan viktig förbättring är att privatanvändare nu kan ha två ärenden öppna samtidigt. Tidigare har man varit begränsad till ett ärende.

Nytt är också att vi minskat maxstorleken för vissa ytor och sträckningar i ledningsanvisnings- och projekteringsärenden: 

 • Max total längd för alla områden (max 7 områden per ärende) i ledningsanvisningsärende: 35 km

 • Max total area för alla områden (max 7 områden per ärende) i ledningsanvisningsärende: 0,35 km²

 • Max total längd för alla områden (max 7 områden per ärende) i projekteringsärende: 100 km

 • Max total area för alla områden (max 7 områden per ärende) i projekteringsärende: 10 km²

Ändringarna är gjorda för att bättre stämma överens med de maximala ytor/sträckor som ledningsägare lämnar ut information om.

Några andra förändringar är:

 • Cirkelvertyget i kartan begränsas till 15 meters radie.

 • Användarstöd kan ändra en användares användarnamn.

 • Organisationsanvändare som registrerar ett konto i en befintlig organisation som har en inaktiv administratör hänvisas automatiskt till användarstöd för hjälp.

 • Inaktiva användare som försöker logga in hänvisas i första hand till sin administratör istället för användarstöd.

 • Det är nu enklare för användare att stänga projekteringsärenden.

 • Rättning: “Sista svarsdag” i projekteringsärenden har visat fel på grund en felaktig beräkning. Nu är det rätt.

 • Rättning: Tidigare har ledningsägare i vissa fall fått två eller tre exemplar av samma mail. 

För er med ledningsägarmodul

Ni behöver varken uppdatera ledningsägarmodulen eller förändra några inställningar i samband med releasen av 7.3.0.

För er med integration

Ledningskollens API påverkas inte av uppgraderingen till version 7.3.0.