Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 5.3

Version 5.3 av Ledningskollen lanserades den 27 oktober 2016.

Uppdateringar: Sex servicereleaser har gjorts efter 5.3. Läs om dem längst ner på sidan.
Texten uppdaterades senast: 2017-01-24.

Nyheter och förändringar i 5.3

Version 5.3 innebär främst förbättringar för de privatpersoner som använder Ledningskollen för arbete på/vid egen fastighet. 

  • Enklare att välja ärendetyp: Endast ledningsanvisning och projektering kan väljas.

  • Enklare att välja typ av arbete: Endast alternativ som rör arbete på och anslutning till egen fastighet visas.

  • Enklare att navigera i kartan: Fastighetsgränser visas direkt när man zoomat in. 

  • Ledningskollen i mobilen har förbättrats och fått funktioner som är mer lika de som finns i Ledningskollen web.

För er med ledningsägarmodul...

Ni behöver varken uppdatera ledningsägarmodulen eller förändra några inställningar i samband med releasen. 

Dock vill vi påminna om att det är viktigt att ni som använder ledningsägarmodulen alltid strävar efter att använda senaste version av modulen. Den version som ska användas är minst 1.3.x

För att se vilken version  modulen har loggar man in i Ledningskollen som ledningsägare admin och går sedan till inställningar => modulinställningar => modulloggar

Senaste version av modulen kan alltid hämtas på https://ella.ledningskollen.se/modul/ 

För er med integration...

Version 5.3 påverkar inte existerande integrationer, men vi vill påminna er som genomfört integrationer att uppdatera till senaste version av Ledningskollens API,  eftersom vi avser stänga ner äldre versioner av Ledningskollens API. Senaste versionen heter API V4. 

Nedstängningen är planerad att stängas ned enligt:  

  • API V2 - stängs ned under december 2016

  • API V3 - stängs ned under december 2016

Önskemål om förändringar av Ledningskollen och Ledningskollens API skickas till Ledningskollens användarstöd på

Servicereleaser

Sedan 5.3 har sex servicereleaser gjorts. Den senaste, 5.3.6 från 24 januari, innehöll ny funktionalitet:

Nya funktioner: 

  • Ledningsägare kan bjuda in nya svarare och i inbjudan ange vilket eller vilka svarsställen den nya användaren ska kunna hantera. 

  •  Ledningsägare kan i ärendelistan söka fram ärenden som skapats av en specifik organisation genom att ange namn eller organisationsnummer.

  • Alla användare kan nå sina kontoinställningar från högerkanten i navigationsmenyn som bilden visar.

 

Skärmdump från administratörsläget