Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 2.2 

Version 2.2 kommer i produktionsmiljö i slutet av maj 2013 och utgör ett uppsamlingsheat för diverse förbättringar. Dessutom så lanseras en statistikfunktion för ledningsägare där de kan se deras egna användning av Ledningskollen. 

Här kommer vi under vecka 20 att lägga ut mer information om nya eller förändrade funktioner som införs i version 2.2.

Ny statistikfunktion för ledningsägare 

I version 2.2 av Ledningskollen introduceras en statistikfunktion där Ledningsägare på ett tydligt sätt kan se statistik om egna ärenden och hanteringen av dessa. All data som representeras i form av diagram går dessutom att exportera till excel eller csv om man vill skapa egna diagram och presentationer. 

Val av ärendetyp av förtydligats 

Eftersom det varit ett problem med att de som skapar ärenden i Ledningskollen i ganska hög grad väljer fel ärendetyp har vi i version 2.2 av Ledningskollen omarbetat sidan där man väljer vilken typ av ärende man vill skapa. Vi hoppas att det nu blir tydligare för användaren att en viss typ av ärende valts. 

Förbättringar i ärendelistan 

I ärendelistan införs följande förbättringar

  • Filter för ärendetyp. Man kan filtrera ärendelistan med avseende på ärendetyp. (ledningsägare och frågare)

  • Ny kolumn, sista svarsdag. För ledningsägare visas den dag då de förväntas svara enligt sina egna inställningar, för frågaren visas datumet då den sista av de ledningsägare som ännu inte svarat kan förväntas svara.

Förbättringar i ärendvyn 

I ärendevyn införs flera förbättringar

  • Ny kartklient införs. Kartan i ärendet ser numer ut som den som används när man skapar ett ärende. 

  • Händelseloggen visas för frågare och för ledningsägare. En användare kan se vilka aktiviteter som Ledningskollen och dessa användare gjort i ett ärende.

  • Koordinatpar för geometriers centrumpunkt är formaterade på en rad för att förenkla när man ska använda dessa koordinater i andra program eller system.

  • Ladda ner Gisfiler i som zipfil. I Ledningskollen kan geometrier i ett ärende laddas ner som gis-filer för användning i egna systemen, exempelvis för att visualisera arbetsområden. Vissa typer av gisfiler består av två eller flera filer som tidigare fick laddas ned en och en. I Ledningskollen version 2.2 kommer dessa istället att laddas ned som en .zip fil. 

Ny inloggningssida 

Inloggningssidan har uppdaterats och kompletterats med nya länkar.

Återställning av lösenord förenklas 

VI tar bort den sk capchafunktionen vid återställning av lösenord. Det innebär att man inte behöver kunna läsa ut ett antal förvrängda tecken.

Några nyheter som gäller ledningsägare 

  • Möjlighet att ha flera e-postadresser till ett svarsställe. Ledningskollen kan skicka nya ärenden till flera e-postadresser.

  • Vyer och verktyg när man skapar eller ändrar intresseområden har uppdaterats. Ny kartklient, mätverktyg, förbättrad visning av små områden, bland annat.

  • I webservicegränssnittet skapas unika id för användare och organisationer. För att utnyttja detta måste ledningsägare uppdatera sina egna system. Se också manual för Ledningskollens webservices.

  • Utökad loggning av ledningsägarmodulen. I syfte att förenkla underhåll och support så kommer nu alla förändrade inställningar som en ledningsägare gör i sin ledningsägarmodul att loggas. 

Påverkas vår webserviceintegration? 

Ni behöver inte ändra något men om ni vill utnyttja funktionen "unikt id" så måste vi ändra i era egna system.

Påverkas vår Ledningsägarmodul? 

Nej, den utökade loggningen som beskrivs ovan sker utan att ni behöver uppdatera er ledningsägarmodul.