Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 4.0 

Version 4.0 lanserades 2014-11-17

Förändringar i Version 4.0 

Den största nyheten i version 4.0 är att även aktörer som inte äger eller förvaltar ledningar kan använda Ledningskollen för att få information om markarbeten. Det kan till exempel handla om blivande byanät men också om de inom kommuner som arbetar med tillståndsgivning och infrastruktursamordning. I Ledningskollen kommer vi kalla dessa aktörer för intressenter. 

Med version 4.0 realiseras också flera av de åtgärder som Post- och telestyrelsen föreslog i rapporten Slutredovisning av studie om utveckling av Ledningskollen för samförläggning i regeringsuppdraget (PTS-ER 2013:23).

Version 4.0 är en tvåstegsraket där 4.0 ger förutsättningar för att registrera organisationer av typen intressent och för ledningsägare att skapa skräddarsydda områden för att ta emot samordningsärenden. I steg 2, version 4.1, kommer ärenden att matchas mot intressenters och ledningsägares bevakningsområden. Preliminärt kommer version 4.1 tas i drift vecka 50.

Bevakningsområden 

I tidigare versioner av Ledningskollen har ledningsägarna fått ärenden av typerna ledningsanvisning, projektering och samhällsplanering baserat på var de har sina intresseområden. Samordningsärenden har selekterats på kommunnivå.

Bevakningsområde har liknande funktionalitet som intresseområden och genom att skapa bevakningsområden kan man skapa mycket mer detaljerade områden för vilka man får sina samordningsärenden. De områden som användarna skapar som bevakningsområden lagras som de är, de omvandlas alltså inte till kilometerrutor på det sätt som görs för intresseområden. 

Funktionerna för att skapa och editera sina olika områden har fått en ny design och lite nya funktioner. T.ex kan man visa andra områden när man skapar eller ändrar ett område. 

Nytt är även att man kan ladda upp GIS och CAD filer till Ledningskollen för att på så sätt skapa sina områden. 

En separat manual som visar hur man skapar ett bevakningsområde finns att läsa här.

Förändringar i menysystemet för ledningsägare och intressenter 

Ledningskollens meny, här visas undermenyerna till inställningar. Inloggad som Ledningsägare admin

 Menysystemet har förändrats något för ledningsägare och intressent: 

  • Menyvalet intresseområde heter numer Områden och här hanteras både intresseområden och bevakningsområden.

  • Under menyvalet Ärenden finns förutom ärendelistan även statistikfunktionen, samt listan för akutärenden. För att komma till undermenyerna klickar man på den lilla nedåtpilen till höger om ordet “Ärenden”

  • Inställningarna för ledningsägarmodulen har flyttats in som ett undermenyval under Inställningar. Under Inställningar finns även hanteringen av svarsställen.

Nya möjligheter till avisering angående nya ärenden 

Vi har i version 4 infört att ledningsägare och intressent kan välja när och hur man önskar bli aviserad om nya ärenden som berör organisationens svarsställen. Man kan för varje svarsställe välja på: Vissa ledningsägare kan även få avisering om nya ärende som SMS. Inställningarna görs av ledningsägare admin i inställningsmenyns undermeny svarsställen, se bild över menyn under föregående rubrik. 

  • Omedelbar avisering (som idag)

  • Avisering en gång per dag

  • Avisering en gång per vecka

  • Ingen avisering alls

Vissa ledningsägare kan även få avisering om nya ärenden som SMS.

Inställningarna görs av ledningsägare admin i inställningsmenyns undermeny svarsställen, se bild över menyn under föregående rubrik. 

Omdesignade vyer för ledningsägare och intressenter 

Vyerna för inställningar rörande organisation, användare och svarsställen har gjorts om. Både ny design och ny teknik har använts. 

Påverkas vår webserviceintegration? 

Nej, inget i 4.0 påverkar integrationer via webservices
Läs mer om möjligheterna att integrera Ledningskollen med egna system här

Påverkas vår Ledningsägarmodul? 

Nej, Ledningsägarmodulen påverkas ej av 4.0.

Utveckling pågår så att ledningsägarmodulen kommer att använda Ledningskollens nya API och detta innebär att ni som använder Ledningsägarmodulen kommer att behöva installera en uppgraderad version i slutet av år 2014 eller början av år 2015.

Behöver vi göra något? 

Befintliga ledningsägare kan skapa bevakningsområden och koppla dessa mot nya eller befintliga svarsställen.
Är man intresserad av hur man kan använda intressentrollen ska man kontakta ledningskollens användarstöd via .