Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 5.4

Version 5.4 av Ledningskollen är planerad att releasas den 30 mars 2017. Sidan uppdaterades senast: 2017-03-23 kl 09.17

Allmänt om version 5.4

I och med denna uppdatering får Ledningskollen stöd för inloggning med hjälp av Mobilt BankID. Detta innebär en rad fördelar för tjänsten och dess användare. 

  • Privatanvändare kan börja använda Ledningskollen direkt med hjälp av en inloggning via BankID, inget användarnamn eller lösenord behövs. 

  • Smidigare inloggning för de som väljer att koppla sitt Mobila BankID till sin användare i Ledningskollen. Inga mer användarnamn och lösenord att komma ihåg! 

  • Tydligare för den som tar emot och besvarar ärenden i Ledningskollen - om den som skapade ärendet var inloggad med BankID syns detta i ärendet. Detta innebär att den som besvarar ärendet vet vem som skapat ärendet. 

  • Ökad säkerhet - De personer som arbetar med förvaltning av Ledningskollen behöver med jämna mellanrum logga in med BankID för att verifiera sin identitet. Detta minskar risken att obehöriga personer kan få administratörsrättigheter för tjänsten.

BankID för privatanvändare

För de privatanvändare som tidigare använt Ledningskollen erbjuds möjligheten att gå över till att använda mobilt BankID istället för användarnamn / lösenord. Denna valmöjlighet visas direkt efter inloggning men är även åtkomlig via användarens inställningssida. 

Om man är ny som privatanvändare i Ledningskollen och vill få information om ledningar på egen tomt eller fastighet kan man logga in direkt med hjälp av sin e-post och sitt Mobila BankID.

BankID för organisationsanvändare

Användarna i ledningsägar- och frågareorganisationer kan inte logga in med BankID förrän en administratör aktiverat möjligheten. 

För ledningsägarorganisationer är det användare med rollen ledningsägare admin som kan aktivera och i frågareorganisationer är det användare med rollen användare admin som kan aktivera. 

Vi uppmanar dig som har en admin roll att kolla inom din organisation att det är ok att personalen använder sitt mobila BankID för att logga in i Ledningskollen innan du aktiverar.
Aktiverar ni inloggning med mobilt BankID kommer användarna att få en fråga vid nästa inloggning om att koppla sitt konto till BankID. Det går också att göra kopplingen vid ett senare tillfälle i  inställningarna.

Så här aktiverar du BankID för din organisation

För att aktivera så att användarna i din organisation kan knyta sina konton till BankID gör du följande: 

  1. Logga in som Ledningsägare admin eller användare- admin.

  2. Gå till sidan Inställningar -> Inställningar för BankID.

  3. Ändra från “Ej tillåtet” till “Tillåtet”. Spara.

Inställningssida för att tillåta inloggning med BankID

Inställningssida för att tillåta inloggning med BankID

Vill ni senare förbjuda användning av BankID går det också att göra på samma inställningssida. Då informeras användarna vid nästa inloggning att BankID-användning inte längre är tillåten och de uppmanas att logga in med användarnamn och lösenord.

BankID för ledningsägare

Organisationer som tar emot och besvarar ärenden i Ledningskollen kommer att kunna se om ett ärende är skapat av en frågare som varit inloggad med BankID. Detta syns i ärendvyn direkt till höger om ärendenumret. Se bilden nedan.

Ärendet skapat av användar inloggad med BankID

Ärendet skapat av användar inloggad med BankID

Information om BankID och personuppgifter

Ledningskollen har integrerats mot tjänsten GrandID som tillhandahålls av leverantören Svensk e-identitet AB. Den bakomliggande tjänsten BankID tillhandahålls av ett bolag som heter Finansiell ID-Teknik BID AB. Det senare bolaget samägs av ett antal banker.

Då en användare väljer att knyta sitt konto i Ledningskollen till Mobilt BankID kommer användaren att få ange sitt personnummer och sedan autentisera sig med hjälp av Mobilt BankID. Efter att kopplingen är gjord sparas användarens personnummer i krypterad form i Ledningskollens databas. 

Vill du läsa mer om BankID och hur det fungerar så finns bra information om detta på www.bankid.com och på wikipedia

För er med ledningsägarmodul...

Ni behöver varken uppdatera ledningsägarmodulen eller förändra några inställningar i samband med releasen. 

Dock vill vi påminna om att det är viktigt att ni som använder ledningsägarmodulen alltid strävar efter att använda senaste version av modulen. Den version som ska användas är minst 1.3.x

För att se vilken version  modulen har loggar man in i Ledningskollen som ledningsägare admin och går sedan till inställningar => modulinställningar => modulloggar

Senaste version av modulen kan alltid hämtas på https://ella.ledningskollen.se/modul/ 

För er med integration...

Ledningskollens API förändras i och med releasen av version 5.4. Den förändring som sker är att ett attribut adderas till ärenden. Attributet beskriver om ärendet skapats av en användare inloggad med BankID eller inte. 

Befintliga integrationer kommer inte att påverkas och uppdatering behöver inte genomföras inför releasen.

Frågor och Önskemål om förändringar av Ledningskollen och Ledningskollens API skickas till Ledningskollens användarstöd på

Servicereleaser

Sedan 5.4 har inga servicereleaser gjorts.