Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 4.4 

Version 4.4 kommer att lanseras 2015-07-01

Möjlighet att visa fastighetsgränser i kartan när man skapar ärenden. 

Då man som frågare i Ledningskollen skapar sina ärenden ritar man in sina arbetsområden i en karta eller i ett flygfoto. För att underlätta detta har vi nu adderat ett tänd- och släckbart lager till kartan. Detta lager visar fastighetsgränserna och är tillgängligt på de innersta zoomnivåerna. 

Fastighetsgränser i Ledningskollens karta

Förbättrat stöd för olika skärmstorlekar 

De som använder stora skärmar då de hanterar ärenden i Ledningskollen kommer att upptäcka att man får bättre överblick över ärendet man ska besvara. Istället för att ha en tämligen lång sida har vi nu delat in den i 2 kolumner för användare med stora och breda skärmar. 

Enklare för Ledningsägare admin att lägga till användare på svarsställen 

Nu har vi infört en funktion där man kan lägga till och ta bort användare för ett svarsställe i samma funktion som används för att redigera svarsställen. Detta hoppas vi ska förenkla och minska riskerna för fel. Funktionen nås via Inställningar/Svarsställen - redigera svarsställe. Längst ned på sidan finns en rubrik "Användare som kan hantera svarsställets ärenden" 

Information om Ledningsanvisnings- och projekteringsärenden som träffar bevakningsområden 

 I Version 4.4 av Ledningskollen kommer aktörerna i ledningskollen (ledningsägare, blivande ledningsägare och intressenter) att kunna få information om ledningsanvisnings- och projekteringsärenden som frågarna skapat inom aktörens bevakningsområden. 

Informationen om ärendena kommer att skickas som e-post till aktörernas svarsställen, ärendena kommer inte att bli tillgängliga i Ledningskollen i denna version utan all kommunikation kring ärendet får tills vidare göras utanför Ledningskollen. 

För att kunna ta emot information om ledninganvisnings- och projekteringsärendena behöver man först skapa bevakningsområden för de områden där man vill ta emot ärendena. Följ denna guide för att skapa bevakningsområden

När bevakningsområdena är klara kopplar man områdena mot rätt svarsställe precis på samma sätt som man gör med intresseområdena.

Bilden visar 2 intresseområden förbundna med ett bevakningsområde.

Bilden ovan visar två intresseområden samt ett bevakningsområde som förbinder intresseområdena. 

Påverkas vår webserviceintegration? 

Nej, inget i 4.4 påverkar befintliga integrationer via webservices. Läs mer om möjligheterna att integrera Ledningskollen med egna system här.

Påverkas vår Ledningsägarmodul? 

Nej, Ledningsägarmodulen påverkas ej av 4.4. 

Utveckling pågår så att ledningsägarmodulen kommer att använda Ledningskollens nya API och detta innebär att ni som använder Ledningsägarmodulen kommer att behöva installera en uppgraderad version under sensommaren 2015. Mer information om detta skickas ut inom några veckor.

Behöver vi göra något? 

Befintliga ledningsägare kan skapa bevakningsområden och koppla dessa mot nya eller befintliga svarsställen. Se ovan!
Har du frågor, kontakta ledningskollens användarstöd via .