Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 1.95 av Ledningskollen lanserades 5 mars 2012 

Version 1.95 lanseras i produktionsmiljön den 5 mars 2012. Nedan kan du läsa om nyheter i den nya versionen

Nyheter i 1.95 

Visuellt problem i vyn för att hantera ärenden åtgärdat 

Ett problem har rättats till där ”Avbryt”-knappen hamnade för långt till höger så att den inte gick att se. 

Lättare att använda flygfoto när man skapar ärenden 

När man skall rita in arbetsområden kartan i när man skapar ett ärende kommer Ledningskollen automatiskt slå över till flygfoto för att ge mer detaljer till användaren. Denne kan fortfarande välja att byta tillbaka till karta om det känns bättre. Det går att byta fram och tillbaka mellan flygfoto och karta. 

Ledningskollen får stöd för de tolv lokala zonerna i SweRef 99 

Det finns nu stöd för import och export av GIS/CAD-filer i fler koordinatsystem. De som har lagts till är de 12 lokala SWEREF99-systemen: 

System

Medelmeridian

SWEREF 99 12 00

12°00' E

SWEREF 99 13 30

13°30' E

SWEREF 99 15 00

15°00' E

SWEREF 99 16 30

16°30' E

SWEREF 99 18 00

18°00' E

SWEREF 99 14 15

14°15' E

SWEREF 99 15 45

15°45' E

SWEREF 99 17 15

17°15' E

SWEREF 99 18 45

18°45' E

SWEREF 99 20 15

20°15' E

SWEREF 99 21 45

21°45' E

SWEREF 99 23 15

23°15' E

Ärendenummer med i export av GIS/CAD-filer 

När man exporterar filer från Ledningskollen får de inte längre generiska namn som output, polyline eller polygon utan istället LK_ följt av ärendets nummer. 

Förbättring av ärendemakulering 

Det är nu mycket tydligare att ett ärende är makulerat. Ärendet kommer att visas med en rosa kant och kommer att bli aningen nedtonat. Det står också med stor text ”Makulerat” överst i ärendedetaljerna. Detta är gjort för att undvika arbete på avbrutna ärenden. 

När man skall makulera ett ärende får man information om vad som är lämpliga orsaker till att makulera ett ärende och man kan också välja förbestämda orsaker. Dessa går att komplettera med fritextkommentar. 

Inmatning av gatuadress 

När man skapar ett ärende har man tidigare (i vissa faser) behövt ange en gatuadress. Detta är nu uppdelat så att man måste ange gatunamn och –nummer, postnummer och postort. Detta är till för att man inte skall glömma att ta med även postnummer och postort.

Ärendenamn och nummer på fler sidor 

Ett antal sidor som berör ärenden har saknat ärendenamn och ärendenummer. Detta är nu rättat och fler sidor har ärendenamn och ärendenummer för att underlätta hantering. 

Förbättrad layout i ärendedetaljer 

Layouten i ärendets detaljer är nu förbättrad för att göra det mer tydligt och mer läsbart. 

Ärendeinformation till frågare med interna namn 

Ledningsägarnas interna arbetsnamn exponeras nu till frågarna för att underlätta kommunikation mellan frågare och ledningsägare i de fall man behöver återkoppla om ytterligare information. 

Mer information i status "Bekräftat av frågaren" 

Statusen ”Bekräftat av frågaren” har nu kompletterats med information om vem som bekräftat och tidpunkten då detta gjordes. 

Mail till nya användare 

När man registrerar sig som ny användare kommer man informeras om vem som kommer handlägga arbetet med att aktivera den nya användaren. Om det tar för lång tid innan användaren aktiveras kommer det att skickas påminnelser till den eventuella användaradministratören som finns i organisationen och därefter till användarstöd. 

Nya användare måste fylla i e-post två gånger 

För att minska risken att man skriver fel e-postadress behöver nya användare fylla i sin e-postadress två gånger. 

Ärendemail till ledningsägare innehåller information om intresseområden 

Ärendemailen till ledningsägare innehåller nu de intresseområden som berörs. Detta är tänkt att underlätta arbetet med att identifiera vilka intressen som finns i området och därmed snabba upp handläggningstiderna hos ledningsägarna. 

Frågarens kommentar ligger nu också högre upp (ovanför kartan) i PDF:en som bifogas med ärendet. 

Bättre styrning av ärenden till svarsställen för systemintegration 

Det är nu enklare att styra vilka ärenden som skall vara åtkomliga via Ledningskollens webservice som används för systemintegration. Man kan nu bestämma att webserviceanvändaren skall vara en svarare som enbart har rätt att hantera ett eller ett fåtal svarsställen istället för samtliga ärenden. 

Möjlighet för ledningsägare att ta bort svarsställen 

Det går nu att ta bort svarställen som ledningsägare. Detta förutsatt att svarsstället inte hanterar några öppna ärenden, inte är inställt som primärt svarsställe för en fas eller intresseområde, samt inte har några användare kopplade till sig. 

Förbättrade övervakningsmöjligheter av ledningsägarmodulen 

Det finns nu fler inställningar för när och hur meddelanden om problem med ledningsägarmodulen skall skickas. Ledningskollen kör dygnet runt vid varje halvtimme ett övervakningsarbete för att säkerställa att alla Ledningsägarmoduler fungerar som de ska. Innan har det dock bara meddelats om status var fjärde timme. Den här nya funktionen gör att ledningsägarna själva kan välja vilka tider på dygnet de ska få meddelanden och man kan nu även välja att få SMS om problem skulle uppstå. 

Påverkas vår webserviceintegration? 

Ja och nej. Inga förändringar behövs göras i integrationen. Det går att göra ändringar i Ledningskollen så att integrationen enbart hanterar ärenden för vissa svarsställen som i sin tur kan ställas in för hantering av olika ärendetyper. 

Påverkas vår Ledningsägarmodul? 

Inga förändringar behöver göras till Ledningsägarmodulen. Ledningskollen har som tidigare version stöd för Ledningsägarmodul version 1.1 och 1.0.

Kända fel 

  • Vissa flikar i användargränssnittet är dolda för vissa användarroller om användaren har liten skärm och använder Internet Explorer.

  • Texter i sajten och i e-postutskick är under granskning och kommer uppdateras löpande