Ledningskollen (den del som inte kräver inloggning) använder kakor (cookies) för att samla in statistik och med hjälp av den förbättra webbplatsen. Vi använder också tekniskt nödvändiga kakor. Kakor på Ledningskollen.

Version 1.8 av Ledningskollen v.26 

Uppdateringen till version 1.8 har diskuterats fram i Ledningskollens referensgrupp och efter de erfarenheter som vårt användarstöd och ledningsägarnas kundtjänster har lämnat. 

I takt med att användardokumentation mm blir klara så kommer länkar till dessa att läggas upp till vänster på denna sida.

Här följer nu en kort beskrivning av de funktioner som rör rollerna frågare och ledningsägare svarare och ledningsägare admin. 

Web services API frågare 

För de organsationer osm använder Ledningskollen för att ställa frågor och vill integrera Ledningskollen i andra system och verktyg finns nu ett definierat API. Mer dokumentation om detta kommer att läggas upp inom kort.

Man kan välja bort fler än en ledningsägare vid skapandet av en fråga 

Ledningsägare i Ledningskollen använder Ledningskollen som frågare i samband med egen utbyggnad. Det innebar ofta att man blev berörd av egna frågor, något som skapade onödigt arbete. Därför har man sedan några versioner kunnat välja bort en ledningsägare vid skapandet av en fråga. Det har framkommit synpunkter att det funnits fall där man haft tillgång till flera berörda ledningsägares underlag och därför haft behov av att kunna välja bort fler än en. Denna funktion införs nu i version 1.8.

Inom en ledningsägare som kan man skicka en fråga vidare till annat svarsställe 

Erfarenheten visar att det är stor variation i hur Ledningskollens ledningsägare väljer att sätta upp sin organisation. Flera av de förändringar som införts i Ledningskollen sen starten i Uppsala i september 2009 har handlat om att öka möjligheten för ledningsägare att hantera Ledningskollen. Nu i 1.8 inför vi möjligheten för en ledningsägare att flytta ett ärende till ett annat svarsställe. 

Hur stort är mitt arbetsområde? 

När man skapar ett ärende kommer man nu att få information om storlek på poygoner och sträckningar. Tanken med detta är att ge den som frågar verktyg för att rita lagom stort, något som snabbar på ledningsägarnas hantering av ärenden.

Begränsning av hur stort ett arbetsområde får ritas 

Exempelvis vid dikning av vägar har vårt användarstöd vid ett flertal tillfällen fått gå in och ändra begränsningarna för hur stort ett ärende får vara. Nu i version 1.8 så ändrar vi både begränsningen och sättet att mäta, dessutom så kommer man i ärendet få mer information om hur man ska hantera ärenden som faller utanför ramen.

Ledningsägarna ska ange normala svarstider för varje fas 

De normala svarstider som vi bett ledningsägarna att ange har gällt ledningsanvisning. För att tydliggöra detta har det på flera ställen stått: OBS! Angivna svarstider gäller ledningsanvisning. Nu i 1.8 så för vi in individuella svarstider per fas vilket innebär att om man som frågare gör ett ärende i projekteringsfasen så kommer man att se de svarstider som lednings-ägarna angett för projektering. VI har satt ett defaultvärde på 10 arbetsdagar för projektering och 15 för samordnings- och planärenden. Alla ledningsägare admin har fått ett mail med instruktioner om man vill gå in och ändra detta.

Centrumkoordinat för varje delområde visas i ärendet för frågare och svarare 

För att underlätta hanteringen för de ledningsägare som manuellt klipper information från Ledningskollen till egna system så visas nu centrumkoordinater för samtliga delområden som finns i en fråga.

Frågaren kan makulera ärenden 

När en fråga har skapats i Ledningskollen har man tidigare inte kunnat återkalla det. Därför införs i version 1.8 av Ledningskollen funktionen "makulera". Den är tänkt att användas exempelvis om man som frågare kommer på att man gjort ett fel i sitt ärende, kanske skapat det på helt fel plats eller i fel fas och syftet är att minska risken för att ledningsägare behöver göra onödigt arbete. I den webservices som finns för att hämta ärenden görs ett tillägg så man kan hämta vilka ärenden som blivit makulerade.

Akutärenden 

Arbetet med att lansera Ledningskollens funktionalitet för akutärende pågår och i version 1.8 så för vi in de nödvändiga inställningar som ledningsägare behöver göra. Ledningsägare admin har fått separat mail om detta. Mer information om när akuttjänsten lanseras kommer senare. Mer information om akutärende finns på